10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Näitus endisaegsetest koolioludest Virumaal

Rakvere Rajoonudevahelises Koduloomuuseumis avatakse näitus endisaegsetest koolioludest Virumaal. Näitus annab ülevaate meil eksisteerinud põhilistest koolitüüpidest ja õppimisvõimalustest.

Kõigepealt valla- ja kihelkonnakoolid. Siin on vallakooli sisustust (koolilaud ja -pink, tahvel, harmoonium, gaasilamp) õppebahendeid (gloobused, maakaart), õpikuid, vihikuid, “koolikotte”, tunnistusi, hulgaliselt fotosid.

Möödunud sajandi viimastel aastakümnetel ja käesoleva sajandi alguses rajatud ministeeriumikoolidest tutvustatkse Vihula (Annikvere), Aaspere (Liiguste) ja Jõhvi koole. Ministeeriumikoolide juures näeb ka juba õpilaste käsitöid – tütarlaste tikitud linikuid, poiste köidetud raamatuid. Samas on eksponeeritud materjale mitmete eesti seltside koolidest. Huvi pakuvad kindlasti tsaariaegse koolide inspektori paraadriietuse juurde kuulubud vormimüts ja ehismõõk.

Üks saal on pühendatud Rakvere koolidele (kreiskool-linnakool, algkoolid, gümnaasiumid, õpetajate seminar). Siingi leidub fotode, dokumentide, õpikte, vihikute ja muu kõrval mitmeid tütarlaste käsitöid. Eksponeeritud on ka õpilaste joonistusi kodanlikust ajajärgust.

Näitus jääb avatuks kuuks ajaks. Koolide ekskursioonidele, kes soovivad muuseumitöötajate juhendamist, palutakse ette teatada.

10 aastat tagasi

Põllumehed läkitavad valitsusele pöördumise

Eile maavanem Urmas Tamme juurde kogunenud Lääne-Virumaa põllumehed arutasid selle aasta raskete olude üle. Valitsusele edastatakse lähipäevil ka kohaliku põllumeeste liidu pöördumine.

Eile pärastlõunal toimus Lääne-Viru maavalitsuses põllumeeste nõupidamine, kus arutati koristustööde hetkeolukorra ja ka meetmete üle, mida teha kriisiolukorrast ülesaamiseks.

“Tulime kokku selleks, et saada tervikpilti, milline siis lähtuvalt sellest äärmiselt kehvast sügisest hetkel põllumeestel tööde seis on ja mis võib juhtuda tulevikus,” rääkis maavanem Urmas Tamm.

MTÜ Virumaa Põllumeeste Liit koostas ka pöördumine, mis edastatakse valitsusele ja üldsusele lähipäevil. Liidu juht Ülo Niisuke rõhutas, et tegu pole, käsi pikal, raha ootavate põllumeeste virisemisega, vaid ettevõtjad soovivad saada seda, mida on neile riigi poolt lubatud.

Viimase pooleteise kuu ilmastikuolud on pannud põllumajanduse raskesse olukorda.

16. septembri seisuga oli Lääne-Virumaal koristamata kaks kolmandikku saagist, tavaliselt on sel ajal enamik saaki juba salves. Et Lääne-Virumaa on Eesti suurim põllumajandusmaakond, ollakse teiste maakondadega võrreldes keerulisemas olukorras. Näiteks teravilja all on maakonnas 44,5 tuhat hektarit, millest on praegu koristatud vaid kolmandik.

Kahekümne ühe Lääne-Virumaa põllumehe allkirjaga pöördumise üks võtmepunkte on valitsuse ettepanek vähendada Eesti riigi osalust Euroopa Liidu poolt põllumeestele makstavates toetustes.

    Tagasi üles