Käsmu sadama arendus jõudis kohtusse

Käsmu sadam.

FOTO: Meelis Meilbaum

Haljala vallavolikogu 20. märtsil vastu võetud otsuse kehtestada Käsmu Majaka sadama detailplaneering on Tartu halduskohtus vaidlustanud kolm kaebajat: SA Käsmu Meremuuseum, MTÜ Käsmu Lahe Kalur ja eraisik Haivo Laulik.

Haljala vallavanem Leo Aadel kõneles, et deitailplaneeringu vaidlustajad soovisid esmast õiguskaitset ehk taotleti kõigi sadama arendusega seotud tehingute keelustamist. Tartu halduskohus rahuldas esmase õiguskaitse taotluse osaliselt, kuid ringkonnakohus seda ei teinud ja nüüd jätkub halduskohtus sisuline vaidlus.

“Nüüd me hakkame vaidlema, kas sadamaarendus on avalik või erahuvi,” märkis Aadel, täpsustades, et kuna deitailplaneeringu kehtestamise vaidlustajad esmast õiguskaitset ei saanud, on vallavalitsusel võimalik minna edasi maakorralduslike toimingutega ja valmistada ette maadevahetust riigiga. Suheldakse kultuuriministeeriumiga ning pannakse paika kruntide piirjooni.

Aadel kõneles, et ka Tartu ülikooliga oli neil soov teha ära servituudileping, kuid suheldes ülikooli esindajatega, selgus nüanss, mis ütleb, et kui detailplaneeringu kehtestamine peaks kohtus vaidlustatama või lõpus tühistatama, kaotab automaatselt kehtivuse ka servituudi seadmine.

“Nii et praegu ei ole meil juriidiliselt õigus minna tehingut tegema,” selgitas Aadel.

Tagasi üles