Roodeväljale plaanitakse ohtlike jäätmete töötlemisjaama

Planeeritav maaala jagatakse kaheks krundiks, millest ühele tuleb ohtlike jäätmete laohoone, teisele vedelate ohtlike jäätmete töötlemisjaam.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Rakvere valla Roodevälja küla Terminali tee 12 kinnistule on koostamisel detailplaneering. Sellele maaalale planeeritakse osaühingu R-S Terminal jäätmetöötlusjaama ja laohoonet, kus hakatakse töötlema ja ladustama vedelaid ohtlikke jäätmeid.

Kinnistu pindala on 2,68 hektarit, mis jaotatakse kaheks krundiks: vastavalt 1,93 hektarit ja 0,75 hektarit. OÜ R-S Terminal on jäätmekäitlusettevõtte AS Ragn-Sells tütarettevõte, mis on loodud selleks, et töödelda Ragn-Sellsi vastu võetud ohtlikke jäätmeid. Kõik R-S Terminali jõudvad ohtlikud jäätmed taaskasutatakse või saadetakse korduvkasutusse Ragn-Sellsi kaudu.

Rakvere linnast umbes nelja kilomeetri kaugusel oleva Terminali tee 12 kinnistu lähiümbruse maaala detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega saab tutvuda valla veebilehel ning tööaegadel Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus 22. oktoobrist 21. novembrini.

Märkuste ja ettepanekute korral on detailplaneeringu avalik arutelu 21. novembril Rakvere vallamajas.

Tagasi üles