Seckendorfi rusikas juba välkumas
90 aasta eest Rakveres

Sellel pildil on juba ühendatud Rakvere ohvitseride kasiino töötajad pidulauas.

FOTO: SA Virumaa Muuseumid

Okkupatsiooni aeg on kõigil meeles. Kindral Seckendorfi “mina käsen – mina keelan” rõhus raudse rusikana kõigi peal. Sakslaste lahkumisega pandi meil jälle õiguslik kord maksma. Kuid näib, et wabariigi ühest ametkonnast pole siiski Seckendorfi waim kadunud. See on sõjaametkonnast.

Tellijale

“Suure kindral Seckendorfi” eeskuju tiiwustab mõndagi meie kõrgemat sõjawäelast “mina käsen – mina keelan” põhimõtte järele talitama. Näiteid selleks pole waja kaugelt otsida. Neid leiame Rakwerestki.

Kahel Rakweres asuwal wäeosal on oma ohwitseride kasiinod. Jalawäe rügemendil suur ja kallis, suurtükiwäe grupil wäike, kodune.

Tagasi üles