Tänasest saab esitada ideid Vinni valla kaasava eelarve 25 000 euro kasutamiseks

Vinni vallas antakse esimest korda tavakodanikele võimalus ise otsustada, milleks raha kulutada.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Vinni valla 2019. aasta eelarve koostamisel on Vinni valla elanikel esimest korda võimalus otsustada, kuidas kasutada 25 000 eurot eelarveraha.

Kuupäev, millest alates saab ideid esitada, ei ole valitud juhuslikult. Täna tähistab Vinni omavalitsus 28. aastapäeva.

Kaasava eelarve eesmärk on tuua elanikud koostamise protsessi. Kogukonna liikmed saavad eelarve koostamisel teha oma ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute selgitamisel. "Kutsun vallaelanikke aktiivselt osalema nii kaasavas eelarves ettepanekute tegemisel kui ka sellele järgneval hääletusel," ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.

Kaasava eelarve suuruseks on vallavalitsus planeerinud 25 000 eurot.

Kaasav eelarve keskendub objektile, mis peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses. Objektist ei tohi tekkida järgnevateks aastateks ebamõistlikke kulusid. Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, ettepaneku nimetust, eesmärki ja olulisust ehk millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab.

Ettepanekus on vajalik kirjeldada oma ideed, märkida, kus ja millal esitatud idee ellu viiakse, kas ettepanek on investeeringu puhul teostatav eelarveaasta jooksul. Tuleb kirjeldada, kes ja kui paljud saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, esitada ettepaneku hinnanguline maksumus, võimalusel koos hinnapakkumiste või maksumuse kalkulatsiooniga, samuti selgitavad materjalid, näiteks eskiisid, joonised, fotod.

Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid teha 31. detsembrini.

Ettepanekud tuleb Vinni vallavalitsusele esitada kas tavapostiga aadressil Tartu mnt 2, Pajusti 46603 või meilitsi aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles