Vabadusse pääses ohtlik mees

Kohtuotsusega pääses trellide tagant vabadusse mees, kes on prokuratuuri hinnangul ohtlik.

FOTO: Arvet Mägi

Kolmapäeval juhtus Rakvere kohtumajas selline asi, mida kunagist politseiameti endist peadirektorit Raivo Aegi parafraseerides ei oleks tohtinud kunagi juhtuda. Trellide tagant pääses vabadusse mees, keda prokuratuuri esitatud kahtlustuse järgi võib pidada ohtlikuks talle endale ja teistele.

Prokuratuur esitas mehele kahtlustuse süstemaatilises varguses; asja omavolilises kasutamises isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse; võõra või oma asja süütamises, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele; ebaseaduslikus omavolilises valdaja tahte vastases sissetungis võõrasse elamiseks kasutatavasse ruumi ja korduvas kehalises väärkohtlemises.

Prokuratuur taotles kohtult mehe saatmist psühhiaatrilisele sundravile.

Paraku Viru maakohus ei nõustunud prokuratuuri argumentidega ja tagastas kohtuasja prokuratuurile menetluse jätkamiseks. Kohus leidis, et ei saa kujundada oma seisukohta psühhiaatrilise sundravi määramise asjus ega kohtuasja arutamisel isiku osavõtuta. Kohtu hinnangul ei ole ekspertide esitatud tõendid isiku ohtlikkuse kohta piisavad, et otsustada isikule psühhiaatrilise sundravi määramist.

Kohtuotsuse järgi tuli mees viivitamatult vahi alt vabastada. Samuti peab otsuse järgi riik tasuma ekspertiisitasu 1140 ja kaitsjatasu 210 eurot.

Kohtuotsust edasi kaevata ei saa.

Kohus selgitas, et kriminaalasi tagastati prokuratuurile, sest esitatud materjalide põhjal ei ole võimalik isiku suhtes sundravi kohaldamise otsustust teha, sest lühimenetluse sätete alusel asja lahendamisel ei ole kohtul võimalik täiendavaid tõendeid koguda.

Tagasi üles