Narva püüdlusi kultuuripealinnaks saada tunnustati 

Festival Station Narva.

FOTO: Konstantin Sednev

Euroopa kultuuripealinna hindamiskomisjon avalikustas Eesti eelvaliku raporti, andes tagasisidet ja soovitusi konkursi "Euroopa kultuuripealinn 2024" teise valikuvooru pääsenud Narvale ja Tartule. 

Narva ideekavandi puhul pidas rahvusvaheline komisjon huvitavaks mõtet anda hääl ja nähtavus Euroopa Liidu ja Venemaa piiril asuvale linnale. "See oleks element, mille tõttu Narvat jäädaks meenutama kui mõtteainet pakkunud kultuuripealinna," märgiti raportis. Linna geopoliitilist asukohta pidas komisjon nii suurimaks võimaluseks kui ka väljakutseks, millele tuleb läheneda hoolikalt ja strateegiliselt nii tulevase programmi, kaasamise kui ka kommunikatsiooni tasandil. 

Komisjon kiitis kodanikuühiskonna kaasamist kandidatuuri ettevalmistamisel ning nimetas paljulubavaks ambitsiooniks noortekogu loomist ning kõigi vanuserühmade kaasamist nii vabatahtlikena kui ka sisu loojatena. Narva eripära arvestades soovitas komisjon pühendada erilist tähelepanu mitmekeelsetele kaasamistegevustele.

Narva partnerlus kogu Virumaa piirkonna ja Rakvere linnaga konkreetsete koostöökokkulepete näol leidis samuti äramärkimist. Oluline on lähenemine kultuuripealinna teostamise protsessidele, mitte lihtsalt projektide ja ürituste korraldamine. 

"Narva 2024" programm rajaneb kolmel temaatilisel sambal: jõgi, piir, sild. Komisjon leidis, et Euroopa Liidu piiril asuva linna vastuolulised identiteedid pakuvad eriti kaasavale ja sotsiaalsele kunstile rikkalikku materjali. Euroopat kõnetavate teemadena tõi komisjon välja katkestatud ajaloo, piirid, vähemused, mitmekesisuse, identiteedi ja postindustriaalse kahanemise, mis on ka paljude teiste Euroopa linnade ja piirkondade probleemid.

Tagasi üles