10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

PTTÜ Vinni näidissovhoostehnikumi algorganisatsiooni IV teaduslikul konverentsil oli seekord teemaks “Põllumajandusettevõtete juhtimise psühholoogilisi aluseid”. Juhi isiksusest ja juhtimisstiilidest kõneles TRÜ loogika- ja psühholoogiakateedri vanemõpetaja U. Siimann. Juhtimisprobleemidel majandis peatus R. Pälsoni nim. sovhoosi direktor V. Lehtla.

10 aastat tagasi

Et suur osa Rakvere kuritegevusest langeb gastroleerijate arvele, siis kaaluvad linnavõimud paigaldada tulevikus turvakaamerad sissesõiduteedele. Politsei hinnangul võiks turvakaamerad panna linna peamistele sissesõiduteedele, kus need peaksid salvestama Rakverre tulevate ja Rakverest väljuvate sõidukite numbrid.

Tagasi üles