Tapa vald investeerib teedesse.

FOTO: Internet

No­vemb­ri al­gu­ses kon­kur­si tu­le­mu­se­na Kuu­sa­lu val­la­ma­jas juh­ti­va maa- ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na töö­le asu­nud Ger­li Sve­ta Pa­ju­puu Kem­ba kü­last on jaa­nua­ri al­gu­sest taas Ta­pa val­la maa­kor­ral­da­ja. Tapale naasmise põhjusena nimetas Pajupuu Kuusalu vallavolikogus toimunud võimuvahetust, aga ka asjaolu, et Tapa vald ei leidnud talle sobivat asendajat.