10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kunda Keskkoolis toimunud ülekoolilisel aktusel anti sellele õppeasutusele ametlikult Kodusõja kangelase Alice Tisleri nimi. Kooli esindajaile anti üle tähtis dokument – Eesti NSV Ministrite Nõukogu sellekohane määrus igaveseks hoidmiseks. Aktusel viibis ka EKP Rakvere Rajoonikomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja M. Sistok.

10 aastat tagasi

Kuigi kõik põlluharijad ja loomapidajad ei mõistaks enam toetusteta toime tulla, kaob raha nende sõnul panga tasku ning niru vilja- ja piimahind teeb meele mõruks. Saja suurema toetusesaaja nimekirjast leiab ka kolmteist Lääne-Viru põllumajandusettevõtet, kellest suurima summa – üle 12,5 miljoni krooni – näol on tuge saanud osaühing Voore Farm.

Tagasi üles