Noored eelistavad kodumaist toitu üha vähem

Uuringust selgus ka, et turult ostavad toitu enamasti kõrgema sissetulekuga inimesed.

FOTO: Mailiis Ollino /

Eesti elanikud viskavad toitu ära harva, kuid aasta jooksul tehti seda 80 protsendis peredes, kui toit oli riknenud või säilivusaja ületanud. Ostetud toidukogusest visati ära keskmiselt neli protsenti (varieerus vahemikus 0–35%). Sellised faktid tõi välja Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, kes tutvustas maaeluministeeriumi konverentsil “Milline on Eesti toidu olevik ja tulevik? Trendid eestlaste ostueelistustes” värskelt valminud uuringut.

Marje Josingu sõnul eelistas Eestis 2018. aastal korraldatud küsitluse andmetel just kodumaist toitu osta 74 protsenti vastanutest. “Siiski tuleb meeles pidada, et ostueelistused ja tarbijaharjumused on vanusegruppide kaupa oluliselt erinevad. Noortele ei ole toidukauba päritolumaa nii oluline kui vanemate inimeste jaoks,” rääkis Josing.

Kui üle 65-aastaste vastanute hulgas pidas kodumaist päritolu tähtsaks 85 protsenti vastanutest, siis kuni 29-aastaste inimeste seas vaid 53 protsenti vastanutest ning aastatega on kodumaise toidu eelistamine olnud noorte seas langustrendis. Tipp oli aastal 2003, kui kodumaist toitu eelistas noortest 84 protsenti.

Josing lisas, et koduturg on enamikule toidutootjatest väga oluline.

“Kohalikku tarbijat tuntakse ja tarbijate maitseeelistustega osatakse arvestada. Ka tarbijad enamikus teistest riikidest eelistavad võimaluse korral tarbida kodumaist toodangut, sest hinnatakse harjumuspärast maitset, toote värskust ja head kvaliteeti. Samas nõuab koduturul juhtpositsiooni hoidmine tootjatelt järjepidevat tööd tarbija ootuste täitmisel ja nõudluse uurimisel,” kõneles Marje Josing.

Uuringute tutvustusest selgus, et tarbija eelistab oma hoiakutes küll kohalikku toodet, aga ostab seda vaid siis, kui see vastab ka tema muudele nõudmistele. Toode peab olema maitsev, värske, kvaliteetne ja soodsa hinnaga. Marje Josingu hinnangul suudavad Eesti tootjad enamasti tarbijate nõudmisele vastata.

Aastatega on oluliselt suurenenud kodumaiste toodete sortiment ning paljude tootegruppide puhul ületab Eestis toodetud kauba sortiment kauplustes importkauba oma. Kodumaine kaup on enamasti ka suurema müügikäibe ja soodsama hinnaga.

Josingu väitel toidukaupade ostusagedus väheneb ja ostukeskkond muutub – domineerivad suured poed, lisanduvad e-poed. Mahetoit on tervislik, aga kallis ja selle ostmine ei ole Eestis sagenenud, sest valmidus mahetoidu eest kõrgemat hinda maksta on vähenenud. Iga teine elanik oli aga küsitlusele eelneva kuu jooksul olnud olukorras, kus soovitud toidukaupa polnud müügil. Oma soovidest saaks tootjatele ja kaupmeestele teada anda, kuid seda tehakse vähe. 

Tagasi üles