Haljala vald kasvatas eelarvet

Haljala valla ametnikel on tänavu palgatõusu oodata.

FOTO: Sille Annuk/Postimees

Haljala valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on plaanitud 6 064 665 eurot, mida on 6,8 protsenti enam kui mullu.

Eelarve tuludest moodustavad 71,6 protsenti maksutulud, täiendavateks tuludeks on riigilt saadavad toetused. Põhitegevuse kuludeks on ette nähtud 5 880 420 eurot, mida on 12,4 protsenti enam, kui oli 2018. aasta eelarves. Suurimad kulud on tööjõu- ja majandamiskulud, samuti kulud sotsiaalvaldkonna ja kolmanda sektori toetuseks.

Haljala vallavanema Leo Aadli sõnul panustatakse eelarvest oluliselt jätkuvalt haridusse ja keskkonda. “Suurimateks investeeringuteks on planeeritud Haljala uue koolihoone projekteerimine – 200 000 eurot – ja Võsu rannaala arendamine – 350 000 eurot. Investeeringud on saanud põhirahastuse Euroopa Liidu struktuurifondidest,” märkis Aadel.

Tööjõukulud on mullustest 11,7 protsenti suuremad ning see on tingitud õpetajate ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude kasvust ja töötasu alammäära tõusust. Õpetajate palk kasvas võrreldes mullusega kaheksa protsenti.

“Niisugune töötasutõus on planeeritud ka valla eelarvest töötasu saavatele teistele ametnikele ja töötajatele,” täpsustas vallavanem.

Kui 2018. aasta lõpus oli Haljala valla võlakoormus 17,36 protsenti põhitegevuse tuludest, siis 2019. aasta lõpuks on plaanitud seda kasvatada 21 protsendini. Võlakoormuse suurenemise põhjuseks on 350 000 euro suuruse laenu võtmine investeeringute tegemiseks.

Tagasi üles