10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Edukalt kaitses Tallinna Polütehnilises Instituudis oma diplomitööd "Energia" kolhoosi tärklisevabriku juhataja August Sikka. Diplomitöö "Projekt kartuli kompleksseks ümbertöötamiseks tärklisevabrikus" võimaldab kasutada tootmispinda ökonoomselt ja näitab kätte teed, kuidas saada kartulist peale tärklise veel söödapärmi ja vitamiine.

10 aastat tagasi

Ligikaudu kolmkümmend hiiglasemõõtu koera on kogunenud kuueks päevaks Karepale, et koos omanike ja välismaiste treeneritega arendada vetelpäästjaoskusi. Koeri koolitavad treenerid Poolast ja Saksamaalt. Osalejaid on eri tõugudest ja rahvustest. Ka kogemused on erinevad: mõni koer on laagris viiendat korda, teine alles kolmandat päeva.

Tagasi üles