10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Juriidilise rahvaülikooli eesmärgiks on õiguslike teadmiste levitamine ja propageerimine elanike hulgas, nõukogude seaduste ja teiste õigusaktide sihipärasele ja õigele rakendamisele kaasaaitamine. Juurde võetakse kuulajaid Rakvere ja Tamsalu üldjuriidilisse osakonda. Õppeaeg üks aasta. Õppused on kord kuus.

10 aastat tagasi

Virumaa Teataja veebiküsitluses osalenutest 36% kasutab nii kile- kui ka riidest kotte. Peaaegu kolmandik on harjunud vaid kilekottidega ning veerand kasutab enamasti riidest kotte. 7% vastanutest aga plaanib enam riidekottide kasuks otsustada. Küsitluses osalenuid oli 972. Käesoleval nädalal saab avaldada oma arvamust koolirahu väljakuulutamise mõju kohta.

Tagasi üles