10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rohkem tähelepanu laste vaimsele arengule

Viimased aastad on õppe- ja kasvatustöös meie koolides uuendusterohked On tulnud uued programmid ja õpikud. Ent küllaltki palju leidub õpilasi, kes ei suuda omandada seda vanagi programmi. Objektiivseks põhjuseks laste halval edasijõudmisel koolis on enamikul juhtudel laste ajutine vaimne mahajäämus kaaslastest. Probleem on muutumas väga aktuaalseks ja ootab kiiret lahendamist. Seda näitas ka tänavu veebruarikuus toimunud konverents Moskvas, mis oli tervenisti pühendatud laste vaimsele arengule.

Algklasside õpilaste kontrollimine rajooni koolides ja logopeedilise kabineti külastatavus näitavad, et ka meie rajoonis on esimesse klassi astujate hulgas veel neid, kes ei ole saavutanud kooliküpsust, kelle vaimne mahajäämus kaaslastest on ilmne. Algklassides on meil oma ala hästi tundvad õpetajad. Paljudes koolides töötatakse edukalt koolieelikutega. Koolis (väljaspool tunde) pühendavad õpetajad palju oma ajast individuaalsele tööle mahajäänud õpilastega. Ja ikkagi on kõigest sellest vähe. Lähemas tulevikus on kavas moodustada ajutiselt vaimses arengus mahajäänud lastele mitmesugust tüüpi õppe-raviklasse ja -koole, kus saaks oskuslikult kasutada medikamentoosset ravi ja teha ravipedagoogilist tööd. Need lapsed võivad pärast oskuslikku kohtlemist, pärast õiget ravipedagoogilist tööd edukalt jätkata õppimist üldhariduslikus koolis.

10 aastat tagasi

Pauluse kiriku lahendusi näeb näitusel

Virumaa Muuseumide näitustemajas avatakse Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitektuurivõistlusele laekunud tööde näitus. Eile panid Rakvere linnakunstnik Jule Käen, välissuhete spetsialist Anu Oja ja arendusspetsialist Inge Peebu võistlustöid vaatamiseks üles. “Töid on nii palju, et silme eest võtab kirjuks,” rääkis Jule Käen, kelle hinnangul esitati konkursile väga palju põnevaid lahendusi, ühtlasi väga lihtsaid ning hirmus erilisi töid. Päris kõik konkursile laekunud 136 tööd näitusele siiski ei mahu.

“Väljas on sadakond tööd,” lausus Käen, kes päris täpselt näitusele jõudnud tööde arvu öelda ei osanud. Linnakunstniku hinnangul puudub päris paljudel töödel reaalsusetaju ja ei tunnetata õiget ruumi. “Eks välismaalased pole lihtsalt Rakveres käinud ja ei kujuta platsi ruumijaotust hästi ette,” ütles Käen. Anu Oja arvas, et kui hoonelahendusi on päris huvitavaid, siis platsile endale on suhteliselt vähe tähelepanu pööratud. Arhitektuurivõistluse žürii otsustas auhinnata järgnevaid võistlustöid: “Hortus Musicus”, “Kolmnurkne”, “Lighthouse” ja “tintin’na:buli”. “Võidutöö on hästi turvaline,” soostus Jule Käen ütlema. “Tintinnabuli” oli aga vaieldamatult kõige populaarsemaks võistlustöö nimeks. “Minu mäletamist mööda vähemalt kuuel korral,” lausus Jule Käen.

Tagasi üles