Joonistusvõistluse „Mina märkan” tingimused

1.     Võistluse korraldaja on AS Postimees Grupp (ajalehtede Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Tartu Postimees  ja Lõuna-Eesti Postimees väljaandja) koostöös ettevõtete ja asutustega Ersikada Invest OÜ, Linnuse Autokeskus OÜ, Roldeg OÜ, Rakvere metsaühistu, Baseilo OÜ, Haka Plast OÜ, Puulangetus OÜ, Vahva plekksepp, Tamme Hambaravi, Lahemaa Mesi OÜ, Stora Enso Eesti AS, Järva Tarbijate Ühistu, Swedbank AS

2.     Osaleda saavad kõik Läänemaa maakonnas elavad eelkooliealised lapsed.

3.     Võistlus toimub 23. septembrist kuni 16. oktoobrini 2020.

4.     Võistlusele tööde esitamise hiliseim tähtaeg on 16. oktoober 2020 (postiga saates arvestame 16.oktoobri postitempliga töid).

5.     Võistlusel on 14 teemat, mis on jagatud koostööpartnerite vahel:

Kalendri esikaasVirumaa Teataja jõulukaartVirumaa Teataja
Jaanuar

Minu unistuste puhkusereis

Ersikada Invest OÜ

Veebruar

Minu unistuste auto

Linnuse Autokeskus OÜ

Märts

Ilus väravaga aed ümber maja

ja rõõmsad lapsed mängimas hoovis

Roldeg OÜ

Aprill

Metsa istutamine

Rakvere Metsaühistu

Mai

Lilleaas 

Baseilo OÜ
JuuniVesi

Haka Plast OÜ

Juuli

Minu lemmikpuu

Puulangetus OÜ

August

Minu maja uus plekkkatus

Vahva Plekksepp OÜ
September

Kõige ilusam naeratus

Tamme Hambaravi

Oktoober

Mesilase töökas päev

Lahemaa Mesi OÜ

November

Stora Enso Näpi saeveski 30 a. sünnipäevapidu

Stora Enso Eesti AS

Detsember

Rakvere Maksimarket täidab jõuluvana kingikoti

Järva Tarbijate Ühistu

Aasta 2021

Mille jaoks ma raha korjan

Swedbank AS
   

6.     Igast 14 teemast valib korraldajapoolne žürii välja ühe võidutöö, mis avaldatakse Virumaa Teataja kalendris.

7.     Võidutöö joonistuse osale lisatakse selleks ettenähtud kohale koostööpartneri sümboolika.

8.     Iga võidutöö valimise žüriisse kuulub teema valinud ettevõtte esindaja.

9.     Iga osaleja saab joonistamiseks valida 1 kuni 14 teemat ja saata ühe töö iga teema kohta. Läbi lasteaia laekuvaid töid palume lasteaial esitada kuni 10 tööd ühe teema kohta.

10.     Iga joonistuse tagumisele küljele tuleb lisada nimi, vanus, lapsevanema, hooldaja või õpetaja nimi allkirjaga, kontaktandmed (kodune aadress, telefoni number) ning töö pealkiri. Töö laekumisel läbi lasteaia tuleb lisada täiendavalt lasteaia, rühma ja õpetaja nimi. Tööle võib lisada selgitava teksti joonistuse kohta.

11. Töö esitamisega võistlusele koos töö autori nime, vanuse ja võimalusel lasteaia nimetusega loeme autori eestkostja  nõusolekuks neid töid võistluse korraldaja ja koostööpartneri poolt tasuta kasutamiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult õigust avaldada tööd reklaamis, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel, korraldaja koostatud kalendris, avaldamisega erinevates meediakanalites, 

maakonnalehtede veebigaleriides jne). Joonistusega koos avalikustatakse joonistuse autori ees- ja perekonnanimi, vanus, haridusasutuse nimi.  

Töö esitamisega kinnitab autori eestkostja selle originaalsust.

12.     Võistlusele esitatud tööd jäävad korraldajale.

13.     Korraldaja peab töö avaldamisel ära märkima vähemalt töö autori nime.

14.     Töö (joonistus) tuleb esitada A4 formaadis paberil ja landscape (horisontaalses ehk laiupidi) formaadis.

15.   Joonistamise vahend on vaba (pliiats, vildikas, guašš, rasvakriit, akvarellvärv jne).

16.   Tööd palume tuua Virumaa Teataja toimetusse (Laada 27, 44310 Rakvere) või postitada samal aadressil märgusõnaga „Mina märkan”.

Võistlustööde hindamisel arvestatakse teose vastavust teemale.

Tagasi üles
Back