Lääne-Virumaa noored said huvihariduse toetuse abil 1,6 miljoni euro eest lisategevusi 

Riik on 2017. aastast toetanud huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga.

FOTO: Anu Viita-Neuhaus

Riik on 2017. aastast toetanud huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga, millest Lääne-Viru maakonnale on laekunud 1,6 miljonit eurot. Toetuse abil on loodud mitmeid uusi huviringe ja senistele on soetatud lisavahendeid, mistõttu on ringidesse võimalik kaasata senisest rohkem noori.

Lääne-Viru maakonnas on toetus aidanud säilitada ja arendada huvialade mitmekesisust. Senistele huviringidele on soetatud hulk uusi vahendeid, et edendada tegevusi eelkõige loodus- ja täppisteaduste, tehnika-, spordi- ning kultuurivaldkonnas.

Maakonnasiseselt on sõlmitud teenusepakkujatega kokkuleppeid, mille kaudu on huvitegevust laiendatud mitmesse valda. Huviringide noortele lähemale viimine on ühtlasi vähendanud noorte transpordiprobleeme.  

Tapa vallas on toetus aidanud huviharidust ja -tegevust mitmekesistada spordi, muusika ja kunsti alal. Varem ähvardas mitut huviringi sulgemine, mille põhjuseks oli juhendajate lahkumine. Toetuse abil on ringide töö taastatud ja huvitegevusi juurde loodud, see on kaasa toonud teenuste kvaliteedi tõusu.

"Suurim ja silmapaistvam muutus on uue huvikooli ja õppekoha avamine. 2018. aasta septembril avati Tapa valla spordikool, kuhu loodi üheksa õppekava, kus töötab 17 treenerit ning õpib üle 250 õpilase. Lisaks rajati toetuse abil Tamsalu gümnaasiumisse Tapa muusika- ja kunstikooli filiaal, kus õpib 37 noort," ütles Tapa noorsootööspetsialist Aune Suve-Kütt.

Spordikooli idee tuli treeneritelt, kes noortega süstemaatilised tegelesid. Neil oli soov koonduda ühe organisatsiooni alla. Suve-Küti sõnul on spordikooli eesmärk pakkuda noortele teadliku, mitmekülgse ja regulaarse sportliku enesearendamise võimalust. "Kuna ühinenud valdades olid olemas tugevad noortesporditraditsioonid, siis oli see justkui loogiline samm," lisas Suve-Kütt. 

Toetus on võimaldanud luua noortele huvipakkuvaid ringe. Paranenud on ka huviringide tingimused, sest soetatud on palju uusi vahendeid alates džuudomattidest kuni meisterdamise vahenditeni.  

"Noorte vaba aja veetmise võimalused on toetuse abil laienenud ning noored saavad valida paljude eri tegevuste vahel vastavalt enda isiklikule andele. Lisaks sellele on tantsuringidest ning muusika- ja kunstikoolist saanud väga hea koostööpartner valla ja kogukonna ürituste korraldamisel," lausus Suve-Kütt. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles