iDeal kampaania

10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Teater ootab abi

Möödunud pühapäeval saabus Rakvere Teatri kollektiiv jällegi kodumaile. Edukalt kulgesid etendused Saaremaal ja Hiiumaal. Saarlastele oli külakostiks A. Uustulndi lustakas laulumäng “Neptuni pärijad”, hiidlastele G. Huhhašvili kahevaatuseline armastuspoeem “Taevas ja maa”. Novembrikuus jätkuvad väljasõidud kodubaasist ja sellega kaasneb paralleelselt uute lavastuste õppimine. Etenduste andmiseks Rakveres on meile lahkelt ruume lubanud rajooni kultuurimaja.

Teatrimaja kapitaalremondi lõpetamine on veel mägede taga, sest lavatehnilised ja elektrifitseerimistööd on küllaltki mahukad. Peale selle peame tegema sisemise sanitaarremondi. Välisfassaadi korrastamine jääb uue aasta sisse. Töömehi on aga napilt. Praegu pakume tööd müürseppadele, krohvijatele, maalritele ja elektrikule (tasu tükitöö alusel, võib olla ka kohakaaslus). Rakvere Teatri ehitamisel tehti palju ära ühiskondlikus korras. Praegusel kiirel remondiajal tuleks jällegi seda kaunist traditsioon jätkata. Oleme tänulikud kõigile teatrisõpradele, kes leiavad võimaluse oma hea tahte ja töökate kätega kaasa aidata teatrihoone kiiremale remontimisele. Tööle võib tulla iga päev, ka pärast tavalise tööpäeva lõppu. Remont käib samuti laupäeviti ja pühapäeviti. Kirjutas Rakvere Teatri direktor T. Vahtra.

10 aastat tagasi

Üldplaneering toob laululavale purikatuse

Rakvere volikogu koosseis lõpetas oma töö mitme tulevikku suunatud olulise otsusega, millest kaalukaim on kahtlemata Rakvere linna üldplaneeringu kehtestamine. Lisaks otsustas volikogu tagada Pika tänava ja vallimäe rekonstrueerimisprojekti kaasfinantseerimise kuni 8,9 miljoni krooni ja Lennuvälja tööstusala infrastruktuuri arendusprojekti kaasfinantseerimise kuni 3,8 miljoni krooni ulatuses.

Kaheks suureks arendusprojektiks taotleb Rakvere linn raha Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Mingit garantiid raha saamiseks ei ole, kuid linnapea Andres Jaadla väitel on lootused päris kõrgel.

Pika tänava ja vallimäe rekonstrueerimisprojekti käigus on kavas anda Pikale tänavale Tõusu ja Tallinna tänava vahelisel lõigul väärikam väljanägemine. Abilinnapea Ain Suurkaev rääkis, et tänav on kavas katta kiviparketiga ja tänavavalgustid asendada vanalinna sobilikumatega. Vallimäele rajatakse teid ja parklaid ning kaetakse laululavaesine org purikatusega. See muudab Rakvere vallimäe Eesti suurimaks ilmast sõltumatuks kontserdipaigaks.

Tagasi üles