10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

18. novembril möödus 25 aastat Rakvere ajalehe ilmumisest. Selle tähistamiseks peeti “Punase Tähe” toimetuses pidulik koosolek. Külla olid tulnud rajooni asutuste juhatajad ja paljud aktiivsed kirjasaatjad. Juubilari tekkeloost rääkis toimetaja F. Valsberg. Rajooni täitevkomitee kingituse – küünlajala – andis üle esimehe asetäitja H. Trasberg.

10 aastat tagasi

Eile Lääne-Virumaad külastanud Hiina RV rahvakongressi põllumajandus- ja maaelukomisjoni delegatsioonil leidus kiire päevaplaani juures aega ka pisukeseks meditatsiooniks Põlula piisonifarmi Roosioru puhkemajas. Hiina delegatsioon külastas lisaks piisonifarmile osaühingut Simuna Ivax ja Nõmme kalakasvandust.

Tagasi üles
Back