Väike-Maarjas hakatakse asulapiire paremini tähistama

Asula sissesõitu hakatakse tähistama nii liiklusmärkide, ohutussaarte kui ka eriväravatega.

FOTO: Elmo Riig

Maanteeamet alustas täna Väike-Maarjas ja Jõgevamaal Kaareperes asula algust tähistavate liiklusmärkide katseprojektiga.

Ekspertide hinnangul on sageli probleemiks olukord, kus asulasse sisenedes annab sellest märku vaid asula algust tähistav või kiirust piirav märk. Kui liikluskeskkond märgatavalt ei muutu, on ka liikleja vähem valmis enda liikluskäitumist, eelkõige kiirust, nõuetele vastavaks kohandama. Tulemuseks on tihti olukord, kus mõnda aega peale asulasse sisenemist ei liigu sõidukid piisavalt ohutu kiirusega.

"Õigesti kujundatud liikluskeskkond suunab liiklejaid ohutul viisil käituma," lausus projekteerimisnõuete ja liikluskorralduse arendustalituse ekspert Erik Vahemäe. "Liikluskeskkond võimaldab efektiivselt mõjutada sõidukiirusi, mis on oluline tegur liiklusohutuse tagamisel."

Projekti eesmärk on asulaid läbivate riigiteede liikluskeskkonna ohutumaks muutmine ja sobilike liikluse rahustamise meetmete katsetamine asula sissesõitudel.

Vahemäe selgitas, et asula alguse tähistamist parandatakse liikluskorralduslike asulaväravate, kummisaarte ja täiendavate liiklusmärkide ning teekattemärgistusega.

Katseprojekt tehakse teoks etapi kaupa. Esmalt muudetakse asula ühe ja 2020. aasta suveks ka teise poole liikluskeskkonda. Sellise lahenduse korral võimaldab kiiruse lisamõõtmine saada parema ülevaate liiklejate käitumist mõjutavatest teguritest.

Tänavu suvel korraldati kiirusemõõtmine, mille abil on võimalik hinnata kasutatavate meetmete mõju.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles