Tööandjal aidatakse muuta oma ettevõte peresõbralikumaks

Peresõbraliku tööandja programmis on juba osalenud 102 organisatsiooni, tänavu valitakse programmi ligi 30 tööandjat.

FOTO: Tairo Lutter

Jaanuari lõpuni on avatud peresõbraliku tööandja märgise kandideerimisvoor era-, avaliku ja kolmanda sektori tööandjatele, kes usuvad, et õnnelike töötajate kaudu kasvab organisatsiooni konkurentsivõime. Kuni kolm aastat kestev põhjalik konsulteerimis- ja hindamisprogramm on konkursiga valitud organisatsioonidele tasuta.

Programmis osalenud tööandjad on mõistnud, et peresõbralikkuse loomine algab lugupidavast suhtumisest töötajasse. "Tänasel tööturul hindavad töötajad üha enam paindlikkust, väärikaid töötingimusi ning tasakaalu töö- ja eraelu vahel. Olukorras, kus töökätest on pidevalt puudus, aitab peresõbralik töökeskkond kindlasti kaasa professionaalsete oskustega töötajate värbamisele ja hoidmisele. Kutsun üles tööandjaid programmiga liituma, et mõelda koos töötajate ja konsultandiga läbi, mida organisatsioonis ette võtta, et töökeskkonda paremaks muuta, ning kuidas kasvatada sellega ka oma organisatsiooni konkurentsivõimet," kõneles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Rahvastikuminister Riina Solman märkis, et töö- ja pereelu ühitamisest rääkides on lisaks väikeste lastega töötajatele küsimus töötajates, kes hooldavad näiteks eakat pereliiget, tegelevad töö kõrvalt professionaalsel tasemel spordiga või peavad tööajast lemmikloomaga arsti juurde minema.

Möödunud aastal peresõbraliku tööandja kuldmärgise pälvinud SA Innove arendusvaldkonna juhi Reelika Väljaru sõnul näitab programmi positiivset mõju fakt, et aastaga on Innove värbamiskonkurssidel kandideerijate arv kahekordistunud. "Kõige olulisem on oma töötajate vajaduste märkamine ning selleks kasutatakse tagasisidestamise vorme ja viiakse läbi rahulolu-uuringuid. Suurt rõhku paneme sisekommunikatsioonile ja tunnustamise süsteemile," tõi Väljaru näiteid.

Programmis osalevad organisatsioonid pälvivad esialgu algmärgise ning pärast põhjalikku konsulteerimis- ja hindamisprotsessi väljastatakse lõppmärgis kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Programmis osalemine on konkursi läbinud organisatsioonidele tasuta. 

Peresõbraliku tööandja programmis on juba osalenud 102 organisatsiooni, mõjutades enam kui 25 000 inimese töökeskkonda.

Sel aastal pääseb programmi ligi 30 tööandjat. Lõplikud programmi pääsejad selguvad märtsi alguses. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja peresõbraliku tööandja mudelit rakendab konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti AS.

Tagasi üles