Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 50 aastat tagasi

Tsemenditootjate kohustused

Käesoleva aasta 22. aprillil tähistavad meie maa rahvad ja kogu progressiivne inimkond Nõukogude riigi rajaja V. I. Lenini 100. sünniaastapäeva. Selle päeva tähistamiseks võttis tsemenditehase “Punane Kunda” pere endale kõrgendatud kohustused. Nendes on ette nähtud: täita viisaastaku kogutoodangu plaan k. a. 1. detsembriks. Anda viisaastakul üle plaani 59 000 tonni tsementi (käesoleval aastal 5000 tonni, I kvartalis 2000 tonni).

Anda viisaastakuplaanist rohkem 75 000 kuupmeetrit killustikku (k. a. 700 m³). Saada 1970. aastal tsemendi keskmiseks margiks 390 kg/sm²). Saada leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute juurutamisest 665 000 rubla säästu (1970. aastal 70 000 rubla). Tõsta töö tootlikkust 1970. aastal 1965. aastaga võrreldes 62 protsenti. Toota tänavu 33 000 tonni portlandtsementi (I kvartalis 4500 tonni). Rakendada pakkimisjaoskonnas käesoleva aasta IV kvartalis tööle tsemendijahutaja. Saada kõrgema kasuteguriga kompressori töölerakendamisest elektrienergia tinglikku säästu miljon kWh. Mehhaniseerida pakitud tsemendi laadimine spetsiaalse transportöörlaadimismasina abil. Valmistada käesoleval aastal elektrienergia säästmiseks ja töökindluse tagamiseks kaks tsemendi kamberpumpa ja need tööle rakendada. Anda käesoleva aasta esimesel poolaastal käiku 1802 m² elamispinda. Lõpetada III kvartalis staadioni ehitamine. Töötada 22. aprilliks k. a. välja tingimused tehase autöölise nimetuse andmiseks. Anda V. I. Lenini 100. sünni-aastapäevaks välja märgid kümne, kahekümne ja kahekümne viie aasta töötamise eest tehases.

10 aastat tagasi

Rakvere rahvaaed võib atraktiivsemaks muutuda

Valmis Rakvere rahvaaia heakorraprojekt, mis võimaldab rahvasuus teatripargiks kutsutava haljasala arendada rahastaja leidmisel senisest võimalusterohkemaks vaba aja veetmise kohaks. Projekti kohaselt on plaanis uue haljastuse ja kõnniteede rajamine, samuti on kavas paigaldada kaks pargipaviljoni ja esinemispaviljon väiksemõõtmeliste kontsertide jaoks, lisada lilleklumpe ning üles seada pargi ajalugu tutvustavad infotahvlid. Pargi atraktiivsemaks muutmiseks rajatakse ka paadisild ja ujuvsild jalakäijatele. Täiendust saavad pargi valgustus ja inventar. Projekti käigus viidi läbi pargi dendroloogiline hindamine, mis tõi välja likvideerimisele minevad kahjustatud, murdumisohtlikud ja väheväärtuslikud puud. “Probleem on selles, et puistu on vananenud ja park vajab korrastamist,” ütles Rakvere linnavalitsuse haljastusinsener Anu Kivi.

Tagasi üles
Back