Tapa vallavalitsus saatis vallaelanikele infolehe.

FOTO: Tapa vallavalitsus

Tapa vallavalitsus saatis vallaelanikele kakskeelse infolehe, kus on kirjas soovitused viirustest hoidumiseks ning info vallavalitsuse ja valla allasutuste töökorralduse kohta.

Samuti leiab infolehest olulised telefoninumbrid, millel on võimalik mure korral helistada.

Rakvere linnavalitsusel on plaan anda analoogne infoleht välja järgmisel nädalal.