Rail Baltic. FOTO: Mihkel Maripuu

Tulenevalt riigikohtu otsusest kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega esmajärjekorras Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist, mille raames korraldatakse Rail Balticu trassi ehitamiseks asjakohane mõjude hindamine Luitemaa Natura ala piirkonnas.

“Sedavõrd suurte taristuobjektide ja mahuka planeerimisprotsessi puhul võib osapooltel kahetsusväärselt ette tulla ka vigu,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab riigikohtu otsuse kohta.