Aivar Otsalt: Virumaa politseinike töötingimused solvavad inimväärikust
Lugejate küsimustele vastas Ida politseiprefekt Aivar Otsalt

Ida politseiprefektuuri politseiprefekt Aivar Otsalt.

FOTO: Margus Ansu/Postimees

Virumaa Teataja lugejate küsimustele vastas alates aasta algusest Ida politseiprefektuuri juhtima asunud Aivar Otsalt, kes varem töötas Lõuna politseiprefektuuri prefektina.


Millised eesmärgid olete endale uuel ametikohal püstitanud?

Kuna 2010. aastal on prefektuuril uus struktuur ja koosseis, siis põhimõttelisi ümberkorraldusi ma tegema ei hakka. Eelkõige on vaja tagada asutuse stabiilne töö.Aastad pole omavahel võrreldavad ja kuritegevuse muutlikul maastikul on väga oluline jälgida politseiametnike töökorraldust ja töökoormust ning selle kaudu tagada ühiskonna turvalisus.Kuidas hindate olukorda Virumaal, millised on suurimad probleemid, milliste teemadega tuleks politseil rohkem tegelda?

Virumaal on varavastaste kuritegude arv tõusnud möödunud aastal 18%. See räägib iseenese eest, millega politseil tuleb tegelda. Lisaks kindlasti ka narkokuritegevusega.Ohtlik tendents on röövimiste arvu kasv.Kas politseinike kasutuses olevad töövahendid on teie hinnangul piisavad?

Kõige enam häirib ja segab Ida prefektuuri politseinikke igapäevatöö tegemisel see, kus töötada ehk töökeskkond. See on inimväärikust solvav nii politseinikele kui kodanikele.Mis puutub igapäeva töövarustusse, siis oma töö me saame tehtud, kuid üleliia pole midagi ja arenguruumi on kindlasti.Kui politseinik annab korraldusi vene keeles, kas mul on õigus teda ignoreerida, sest ei oska seda keelt?

Politseinikud peavad oskama ja kasutama eesti keelt tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või teenistusülesannete täitmiseks, ning kodanikul on õigus eestikeelsele suhtlemisele riigiasutustega. Küll aga ei saa ühe poole kohustusest ja teise poole õigusest tulenevalt rikkuda kehtestatud norme või reegleid, teisisõnu ei anna politseiniku vähene keeleoskus õigustust seadusvastasele käitumisele.Samas tuleb tähelepanu pöörata, millises keskkonnas kontakt politseinikuga aset leiab. On ilmselge, et Narvas või Sillamäel politseinik pöördubki esmalt vene keeles. Sellisel juhul ärge häbenege üle küsida või täpsustada antud korraldust, paljud politseinikud siiski suudavad vastata ka riigikeeles.Millistest omavalitsustest kaotatakse konstaablid?

Politseiprefektuur ei ole võtnud eesmärgiks kaotada mingist konkreetsest omavalitsusüksusest piirkonna konstaablit. Prefektuuri ülesanne on tagada, et kõikides piirkondades oleks garanteeritud piisav reageerimisvõimekus.Lisaks piirkonna konstaablitele tagavad politseiteenuse teised korrakaitselised teenistused - patrull- või noorsoopolitsei. Ka täna on mitme omavalitsuse teenindamiseks kohati üks või kaks piirkonna konstaablit ning seda piirkonna eripäradest lähtudes.Mis läks paremaks ja mis hullemaks prefektuuri juhtimiskeskuse ehk korrapidamisteenistuse Jõhvi viimisega?

Väga põhjapanevaid järeldusi teha on ilmselgelt vara, juhtimiskeskus käivitati täies mahus alles 2009. a esimestel päevadel. Kindlasti saame väita, et politseile pandud ülesannete täitmiseks on vajalik ühtne info haldamine ja juhtimine.Abi saaja jaoks ei ole sisuliselt vahet, kes ja kus tema pöördumisele vastab. Tähtis on, et helistaja saab ühetaolist ja professionaalset abi kogu Virumaal, olenemata siis ajast ja kohast.Mis jääb edaspidi Rakvere endise juhtimiskeskuse ülesandeks, või koondati töökohad?

Nimetatud muudatustega kaasnes ka vastavate ülesannete ülekandumine ühtsele juhtimiskeskusele, seega ei saa täna enam rääkida Rakvere juhtimiskeskusest. Küll teatud ülesanded, mis ei haaku otseselt juhtimiskeskuse tööga, on vaja ümber korraldada ja nende täitmine tagada.Nii näiteks on päevasel ajal vajalik tagada n-ö läbipääsurežiim, et kohale tulnud inimene suunataks õige ametniku juurde jne.Mis puutub koondamisse, siis enne seda tehakse asutuse sees teise töö pakkumised. Edasi otsustab juba inimene ise.Kas politseinik, sõites korduvalt mööda kohast, kus pargitakse keelualas, peab omal initsiatiivil midagi tegema?

Politsei ülesanne on tagada avalik kord avalikes kohtades ja sekkuda õigusrikkumise korral. Küll aga on osade rikkumiste menetluspädevus mitmel institutsioonil ja esmaülesanne parkimise mõistuspärase korraldamise eest erinevatel asutustel.Teadmata konkreetset asukohta ja olukorda, ei ole võimalik ühtset seisukohta kujundada.Siinkohal palve, andke teada nimetatud probleemkohast ja kindlasti leiame lahenduse seadusrikkumiste kõrvaldamiseks.Miks ei alustata mitu aastat tagasi Rakverre kavandatud päästjate ja politseinike ühismaja ehitust?

Kinnisvaraarendus ehk hoonete renoveerimine ja uute ehitamine on siseministeeriumi otsustada. Kuna objekte on jätkuvalt palju, siis lahendatakse need küsimused prioriteetselt vastavalt rahalistele võimalustele. Esialgsed prioriteedid on käesoleval ajal Jõhvi ja Narva politseimajad.Mida ütleksite ühele noorele mehele, kes veel kahtleb, kas tasub politseikooli minna või mitte?

Politseinikuks saamist ei ole mõttekas eksperimenteerida. See, kas on soov saada politseinikuks, peaks olema selge enne kooli astumist.Reklaamplakatitel kirjeldatud hüvede ja tingimuste peale tormata ei tasuks. Eelkõige on vaja tunda kutsumust selle töö vastu ning omada soovi ja tahet riiki teenida.Millega tegelete vabal ajal, kui politseimundrit seljas pole?

Vabal ajal teen sporti, viibin palju looduses, loen suhteliselt palju ning käin mõõdukalt kalal ja jahil.

Tagasi üles