Galerii ⟩ Õhutõrjepataljoni kahurid aitavad lahinglaskmistel vastast tõrjuda

Esimest korda Kevadtormi taktikalistel lahinglaskmistel kaitseväe keskpolügoonil osalev õhutõrjepataljon aitab jalaväelastel tõrjuda vastast õhus ja maa peal. Kui tavaliselt on õhutõrjekahurid suunatud üles, siis lahinglaskmistel hävitati ka maapealseid sihtmärke.

Õhutõrjepataljoni ülema kolonelleitnant Tanel Lelovi sõnul on õhutõrje kaasamine jalaväepataljoni lahingülesannete täitmisse tähtis mitmel põhjusel. "Esiteks on see tähtis jalaväelastele, kes õpivad tundma meie võimalusi," ütles kolonelleitnant Lelov. "Teiseks meile endile – tegevuste koordineerimine lahinguväljal just selliselt, et kõik üksused saaksid oma tugevust maksimaalselt rakendada, aitab meie sõduritel õppida teistega arvestama."

Õhutõrjekahuri ZU-23-2 rühmaülem aspirant Herman Klippergi sõnul on nad kui lükata-tõmmata rühm, mis on väga tähtis, äge ja õpetlik – pidevalt tuleb valmis olla tegutsemiseks, kiireks liikumiseks ühest kohast teise ning olla õigel ajal õiges kohas, toetamaks jalaväelaste manöövrit või kaitsmaks neid õhuohu eest. "Motivatsioon on sõduritel laes – lõpulasud on kõik pihta läinud," ütles aspirant Klipperg. "Hommikul tõrjusime vastase drooni ning saime kaamerasse pihta, hiljem teistel positsioonidel lasime ka kõik maasihtmärgid täiesti pilbasteks, midagi neist alles ei jäänud."

ZU-23-2 on 23-millimeetrise kaliibriga 950 kilogrammi kaaluv kaheraudne õhutõrjekahur, mille põhiülesanne lahingus on tõrjuda vastase madalalt lendavaid õhuründevahendeid, kuid vajadusel saab kahurit kasutada ka maasihtmärkide purustamiseks.

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärk on kaitselahingu ja vasturünnakute harjutamine koos kaudtule-, pioneeri- ja õhuvahendite ning soomusüksuste ja tankide toetusega. 1. jalaväebrigaad korraldab Kevadtormi lõpetavaid lahinglaskmisi teist korda.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.–28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning, 30. maist 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd lahinguolukorras.

Tagasi üles
Back