Eelmisel nädalal korraldasid päästjad kontrollreidi Rakvere kortermajadesse, et vaadata, kuidas on täidetud tuleohutusnõudmised.

Rakveres kontrollitud paarikümnest majast kõigis olid mingid vajakajäämised.