Tulumaksu laekumine väheneb Lääne-Virumaal kiiresti

Erametsaomanikele kulub lisaraha marjaks ära.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Võrreldes mullusega, on Lääne-Virumaal kohalike omavalitsuste eelarvetele laekunud üksikisi­ku tulumaksu kahe kuu­ga 5,1 miljonit krooni vä­hem ehk 6,4%, see on ka vabariigi keskmine.


Maksu- ja tolliameti andmeil laekus veebruaris Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste eelarvetele tulumaksu kokku 33,9 miljonit krooni.

Seda on ligi 1,9 miljonit krooni ehk 5% vähem kui mullu samal ajal.

Kui võrrelda kaht kuud, siis veebruaris on vahe veidi vähenenud: jaanuarikuus laekus maakonna omavalitsustele tulumaksu mullusega võrreldes 3,2 miljonit krooni vähem.

Ainsana püsib enam-vähem mulluses graafikus Tamsalu vald, kus selle aasta kahe kuu üksikisiku tulumaksu laekumine oli meie maakonna omavalitsustest kõrgeim, vahe vaid neli ja pool tuhat krooni ehk 99,9% mullusest.

"Põhjuseks on, et inimestele makstud koondamisrahast on tulumaks nüüd valla eelarvesse laekunud," selgitas valla finantsosakonna juhataja Ellen Uiboaed.

Seega ei saa selline olukord kaua kesta ning juba märtsi laekumistes ilmneb tegelik olukord.

2009. aasta eelarve tegid nad väga konservatiivselt, eelarves jäeti üksikisiku tulumaksu planeeritud laekumine 2007. aasta tasemele.

Alla 5% on üksikisiku tulumaksu mullusest vähem laekunud peale Tamsalu veel neljas omavalitsuses: Tapa, Haljala, Rägavere ja Vihula vallas.

Suurima languse on pidanud üle elama Rakke ja Viru-Nigula vald, kus alalaekumine eelmise aastaga võrreldes on vastavalt 88,3 ja 88,1 protsenti.

Viru-Nigula vallavanem Ervins Veitsurs ütles, et põhjus on lihtne - see on seotud ehitusmaterjali tööstusega.

Tulevikku prognoosides avaldas ta arvamust, et ega paranemist pole praegu ette näha ning loomulikult arvestatakse selle tendentsiga valla märtsis vastu võetavas eelarves.

Samas märkis vallavanem, et kui tunamullusega võrrelda, oli mullu ka suurim - 25%-line tõus.

Negatiivne riigieelarve ei jätnud puudutamata ka omavalitsusi, mindi nendegi rahakoti kallale.

Maakonna suurima omavalitsuse Rakvere linna eelarve väheneb selle tõttu umbes 15 miljonit, millest üksikisiku tulumaksu osa on 4, tasandusfondi osa 7,5 miljonit krooni ning kokku 3,6 miljoni ulatuses vähendavad oma eraldisi linna eelarvesse kultuuri- ja majandusministeerium.

Mis puutub üksikisiku tulumaksu, siis selle kohalikele omavalitsustele laekuva maksu osa väheneb 11,93 protsendilt 11,4 protsendile ja seda alates 1. aprillist.

Kui Rakvere linn kaotab kärpega 4 miljonit, siis näiteks Tamsalu vald 1,8 miljonit.

Rakvere abilinnapea Ran­nar Vassiljev informeeris sel nädalal linnaasutuste juhte eelseisvast kõiki asutusi puudutavast eelarvekärpest.

Järgmisel nädalal vaetakse linnavalitsuse istungil negatiivset lisaeelarvet, mis loodetakse vastu võtta aprillikuisel volikogu istungil.

Praeguse seisuga vähendatakse linnaeelarve tulude poolt 33,1 miljonit ja kulude poolt 17 miljonit krooni.

Vassiljevi prognoosi järgi võib tulumaksu laekumise vähenemine aasta lõpuks tõusta kuni 14%-ni, mille tõttu võib laekumine mullusega võrreldes väheneda Rakvere linnas 24 miljoni krooni võrra.

"Omavalitsusi on ootamas kaks väga rasket aastat ning alles 2011. aastal võib loota paranemist," arvas abilinnapea.

Tagasi üles