Kahekordne maailmameister kirikabes Ardu Treinbuk

Ardu Treinbuk.

FOTO: Kabeliit

10. augustil läks manalateele 1935. aastal Vettiku külas sündinud kahekordne maailmameister kirikabes Ardu Treinbuk.

Ardu Treinbuk sündis 22. detsembril 1935. aastal Virumaal Rägavere vallas Vettiku külas taluperemehe perekonnas. Kooli läks ta 1943. aasta sügisel Rägavere 6klassilisse algkooli, kus õppis kaks talve. Alates kolmandast klassist õppis ta Rakvere õpetajate seminari harjutuskoolis, mille lõpetas 1950. aastal.

Harjutuskoolis käimine ei olnud meelakkumine. Klassid olid väikesed ja küsiti vaata et iga tund, sageli olid tundides kuulajateks seminaristid.

1950. aasta sügisel sai temast Rakvere 1. keskkooli õpilane. Keskkooli lõpetas Treinbuk 1954. aastal. Sama aasta sügisel astus ta Eesti põllumajanduse akadeemia metsandusteaduskonda metsatööstuse erialale, kus õppis neli semestrit.

Kuna tol ajal Eestis mööblitootmise inseneriks ei olnud võimalik õppida, siis jätkas ta õpinguid Jelgavas asuvas Läti põllumajanduse akadeemia metsandusteaduskonnas, mille lõpetas 1960. aastal diplomeeritud mööblitootmise insenerina.

Pärast Läti põllumajanduse akadeemia lõpetamist suunati Ardu Treinbuk tööle Narva mööblikombinaati Narova, kus ta töötas 37 aastat, pidades väga erinevaid ameteid. Tema enda sõnade järgi oli ta töötanud peaaegu kõikidel ametikohtadel ja tõusis tehnoloogist peadirektori asetäitjaks.

Kabe vastu hakkas ta tõsiselt huvi tundma võrdlemisi hilja, alles 28aastaselt. Kuid edu ei lasknud end kaua oodata.

Treinbuk tuli mitmekordseks Narva meistriks 64ruudulises kabes (Vene kabes) ja rahvusvahelises sajaruudulises kabes. Ta oli 1977. aasta Eesti 64ruudulise kirikabe esivõistlustel kolmas ja 1978. aasta NSV Liidu 64ruudulise kirikabe meistrivõistlustel samuti kolmas.

Eesti kirikabe meistrivõistlustel võitis ta aastatel 1980–2010 64ruudulises kabes kolm esikohta ja ühe kolmanda koha ning Brasiilia kabes samuti kolm esikohta ja ühe kolmanda koha.

Ardu Treinbuki hiilgeaeg jääb aga aastatesse 1997–2004, kui ta tuli Brasiilia kirikabe (mängitakse 64ruudulist kabet rahvusvahelise sajaruudulise kabe reeglite järgi) maailmameistrivõistlustel 1997–1998 esimeseks maailmameistriks, II maailmameistrivõistlustel 1998–2000 oli ta teine ja III maailmameistrivõistlustel 2000–2004 tuli taas maailmameistriks. Samuti oli Treinbuk 1997–1999 maailma esimese 64ruudulise kirikabe karikaturniiri võitja.

2001. aastast oli Ardu Treinbuk rahvusvaheline suurmeister kirikabes.

Aastatel 1977–2000 valiti ta Eesti kirikabekomisjoni esimeheks. Viis aastat oli Treinbuk ka Eesti Kabeliidu juhatuse liige.

Tagasi üles