Metsavedu muutis tee sõidukõlbmatuks

Probleeme, et intensiivne metsavedu teid kahjustab, tuleb ette üle Eesti. RMK lubab elamuteni viivad teelõigud remontida eelisjärjekorras. Foto on illustreeriv.

FOTO: Meelis Meilbaum

Sügisene metsavedu raskete masinatega on Laekvere vallas Venevere–Luusika vahelise teelõigu nii lõhkunud, et tavalise sõiduautoga liiklemine muutus peaaegu võimatuks.


Paar kuud tagasi oli tee päris heas korras. Nüüd aga peab Veneverest Luusika poole sõites kartma, kas üldse kohale jõuab.

“Maasturit oleks vaja, et liikuda,” ütles üks kohalik elanik, kelle sõnul sõidavad seal teel metsaveokid.

Venevere ja Luusika küla vaheline tee kuulub osaliselt vallale, osaliselt Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK). Laekvere vallavanem Aarne Laas ütles, et RMK on lubanud selle tee korda teha, riigiettevõttega on vallal olnud üsna hea koostöö – mis lubatud, see ka tehtud.

Teelõigule koormuspiiranguid kehtestatud ei ole. “Paraku ei ole võimalik metsa õhu kaudu välja vedada, elu ei saa seisma panna,” nentis Laas.

Luusika külas elab küll alaliselt üks inimene, kuid seal asub mitu suvekodu ning tee viib edasi Käru poole.

Metsamaterjali veeti ka mööda Venevere–Kullissaare teed, mis sai mõnevõrra kannatada, kuid on Luusika teega võrreldes oluliselt paremas korras.

RMK Kirde regiooni logistikajuht Raul Orgla rääkis, et ettevõte arvestab metsatööde tegemisel nii ilma kui kohalikke olusid, kuid kahjuks on tänavune sademeterohke aasta teid tugevasti kahjustanud. Metsamaterjali väljaveo korraldamisel on RMK jaoks tähtis tagada ka neile endale kuuluvatel teedel selline seis, et neid oleks võimalik kasutada selle teeninduspiirkonna elanikel.

Logistikajuht palus inimestel kindlasti kohaliku metskonnaga ühendust võtta, kui nende koduümbruse teed metsaveo tõttu kahjustatud saavad.

“Ükskõik millist kanalit pidi saabuvat infot teede halva seisukorra kohta kontrollitakse kiiresti ja pärast remondivajaduse väljaselgitamist määratakse selle teelõigu remont kõrgeima prioriteediga tööks,” selgitas Raul Orgla.

Teiste omanike teede puhul järgib RMK vastava teelõigu kasutuslepingu tingimusi, kui lepingut pole sõlmitud, siis samu põhimõtteid, mis RMK-le kuuluvate teede puhul – saadud pretensioone kontrollitakse ja vajadusel lahendatakse.

Raul Orgla sõnul on RMK kasutanud metsaveoks nii Venevere–Luusika kui Venevere–Kullissaare teed.

Tema hinnangul on Venevere–Luusika tee halb, kuid tavalise sõiduautoga praegu siiski läbitav. Teele tekkinud aukude täitmine on plaanis esimeste püsivate miinuskraadide saabudes, sest teid hooldada ja remontida saab ainult sobivate ilmaolude korral. Kullissaare tee aukude täitmise tööd võidakse ette võtta juba sel nädalal, kui ilm lubab.

Orgla lisas, et eelmisel aastal mõlemat teed remonditi: kraavidest eemaldati sete, lükati maha tee kaldad, vahetati ära katkised truubid, raiuti võsa ja veeti peale kümne sentimeetri paksune purukruusa kiht.

Laekvere vallavanem Aarne Laas kinnitas, et remonti tehti. “Kullissaare teel sulgesime vahepeal pääsu rasketele masinatele, sest see oli nii ära lõhutud. Aga saime RMKga kokkuleppele, et nemad remondivad tee ja meie lubame metsa vedada,” meenutas Aarne Laas.

Tagasi üles