Lääne-Virumaa ­majandusel on ­tugev jalgealune

Riho Unt, SEB Panga ­juhatuse esimees.

FOTO: Erakogu

Eesti majandus kasvas kolmandas kvartalis 3,4 protsenti, mis globaalsete majandusmurede taustal on hea näitaja. Siiski läks suur osa Eesti majanduskasvust niisuguste siseturule suunatud valdkondade nagu ehitus ja kommunikatsioon arvele, kuid arvestades ekspordile suunatud tööstussektori suurt panust läinud aasta majanduskasvu, võib arvata, et pikemas perspektiivis on Eesti majanduskasv siiski laiapõhjalisem.

Et saada parem ettekujutus Eesti ettevõtetes ja nende partnerite juures valitsevatest meeleoludest, on SEB Pangal käsil nõustamisprojekt, mille raames külastame ligikaudu 900 väikest ja keskmise suurusega ettevõtet kõigis 15 maakonnas.

Ise olen viimase kahe kuu jooksul väisanud enam kui 20 klienti üheteistkümnes maakonnas – elektroonikatööstustest põllumajandusettevõteteni – ning arutanud omanike ja tegevjuhtidega ettevõtete väljavaateid üldise majandusarengu taustal. Ettevõtjad sisendavad endale, et asjad on läinud paremaks ning väljavaated 2013. aastaks pole kurta, kuid siiski tunnistatakse kohati, et ettevaatlikkus pole kurjast. Peamine põhjus on olulisemate kaubanduspartnerite ehk Soome ja Rootsi kasvav ebakindlus, mis võib mõjutada tellimusi.

Kuidas on väljavaated Lääne-Virumaal? Maakond annab Eesti SKPst 3,1 protsenti ning SKP elaniku kohta on 62,8 protsenti Eesti keskmisest, millega Lääne-Virumaa jagab koos Hiiumaaga Eesti edetabelis viiendat kohta. Lääne-Virumaal on võrreldes kriisieelse 2007. aastaga ettevõtjate arv kasvanud 30 protsendi võrra ning eksportivaid ettevõtteid oli 2011. aasta seisuga 245 ehk 31 ettevõtte võrra enam kui 2007. aastal.

Lääne-Virumaa majanduselu on väga mitmekesine. Piirkonda iseloomustab heal tasemel põllumajandustootmine, samuti väikeettevõtete rohkus ning ettevõtluse tegevusalade mitmekesisus. Maakonnast leiab metalli- ja puidutööstuse ettevõtteid, ehitusmaterjalide tootjaid, transporditeenuste osutajaid ja palju teisi firmasid. Lääne-Virumaal paiknev Kunda sadam on efektiivne ja funktsionaalne regionaalne kaubasadam.

Ringkäigu raames küsisime ka kohalikelt ettevõtjatelt, kuidas hindavad nemad majanduse edasist käekäiku. Kõigepealt tooks esile, et SEB Panga klientidest Lääne-Virumaa ettevõtted näevad oma 2013. aasta plaanides käibe kasvu – seda prognoosivad peaaegu kõik vastanud ettevõtted, kusjuures ligi 20 protsendi arvates kasvab käive üle viieteistkümne protsendi. Käibe tõusu suhtes on optimistlikumad eksportivad ettevõtted, samas kuni 10protsendilist käibe tõusu näevad põhiliselt põllumajandusettevõtted.

Lääne-Virumaal vastanud 41st ettevõttest 39 protsenti kavatseb tuleval aastal olla aktiivsem eksporditurgudel. 24 protsenti kõigist küsitletutest kavatseb siseneda uutele turgudele, mitu neist kavandab ka toote või teenuse innovatsiooni.

Järgmisel aastal kavandab investeeringuid 69 protsenti ettevõtetest, kusjuures 49 protsenti kavatseb investeerida üle 30 000 euro.

Uuendustegevusi toodete või teenuste vallas kavandab järgmisel aastal 71 protsenti vastanutest. Innovatsiooni planeerivad pigem väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, käibega 650 000 kuni kaks miljonit eurot, kusjuures üle kolmandiku neist on põllumajandusettevõtted.

Vastanutest 29 protsenti kavatseb töötajaid juurde võtta ning küsitluse valimi põhjal on oodata Lääne-Virumaale vähemalt 17 töökoha lisandumist. 63 protsenti vastanutest jätab töötajate arvu samaks.

Nende tulemuste põhjal võib öelda, et Lääne-Virumaa majanduses on paras annus optimismi, kuid ka reaalsustunnet, et teha algaval aastal õigeid otsuseid.

Tagasi üles