Lääne-Viru piimatoodang on üle Eesti keskmise

Keelt näitav lehm Ubja karjamaal.

FOTO: Jaanika Arulepp

Jõudluskontrolli keskuse andmetel oli jõudluskontrollialuste lehmade 2012. aasta keskmine piimatoodang 8059 kilogrammi ja Lääne-Virumaal 8337 kilogrammi.

Võrreldes 2011. aasta andmetega on piimatoodang suurenenud 303 kg. Eesti holsteini tõu keskmine piimatoodang oli 8232 kg ja eesti punasel tõul 7539 kg. Eesti maatõu keskmine piimatoodang oli 4551 kg.


2012. aastal oli ühes maakonnas keskmine piimatoodang üle 9000 kg ja veel kuues maakonnas üle 8000 kg. 9108kilogrammise anniga ehk kõrgeima toodanguga lehmad on Tartumaal.
Piimaveiste jõudluskontrollis oli aasta alguse seisuga 833 karja ja 90 274 lehma, mis moodustab 94% Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 305), Lääne-Virumaal (10 769) ja Jõgevamaal (9976).


Lihaveiste jõudluskontrollis oli 2013. aasta 1. jaanuari seisuga 337 karja 23 507 veisega. Eelmise aasta algusega võrreldes on jõudluskontrollis olevate lihaveiste arv suurenenud 3449 võrra. Kõige rohkem on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Saaremaal (3462), Lääne-Virumaal (3023) ja Läänemaal (2904).


Kõige rohkem on jõudluskontrollis limusiini tõugu (5832), seejärel aberdiin-anguse (5761) ja herefordi (4226) tõugu lihaveiseid. Arvuliselt on kõige enam suurenenud limusiini tõugu veiste arv – 872 võrra, aberdiin-anguse tõug 696 ja simmentali tõug 648 veise võrra.


Sigade jõudluskontrollis oli 33 seafarmi ja 15 282 siga. Võrreldes eelmise aasta alguse seisuga on jõudluskontrollis olevate sigade arv vähenenud 29 võrra. Suurima viljakusega emised kuulusid Saimre Seakasvatuse OÜ-le (Viljandimaa), kus sündis 13,2 elusat põrsast pesakonnas. Järgnes OÜ Markilo (Lääne-Virumaa), kus vastav näitaja oli 13.
Kõige rohkem põrsaid pesakonnas võõrutati samuti Saimre Seakasvatuse OÜs ja OÜs Markilo (11,7).


Geneetilise hindamise tulemuste alusel kuulusid parimate lihaomadustega sead OÜ-le Pihlaka Farm (Harjumaa), kus hinnatud sigade keskmine indeks oli 121,4. Viljakuse geneetilise hindamise keskmise indeksi (116,7) järgi olid parimad emised OÜs Viru Mölder (Lääne-Virumaa).

Tagasi üles
Back