Ringkonnakohus jättis Vihula vallavolikogu esimehe süüdi

Ain Välba.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Tartu ringkonnakohus jättis kolmapäeval muutmata Viru maakohtu otsuse, mille järgi mõisteti Vihula vallavolikogu esimees Ain Välba süüdi ametliku dokumendi võltsimises.


Maakohus määras Välbale rahalise karistuse 11 730 krooni.

Ringkonnakohtu otsust on võimalik edasi kaevata riigikohtusse, teatades sellest alates 4. juunist seitsme päeva jooksul kirjalikult ringkonnakohtule.

2007. aasta 20. septembril võeti Vihula vallavolikogus ühehäälselt vastu otsus Võsu põhikooli ümberkujundamisest. Nimetatud otsuse eelnõule istungil parandusettepanekuid või täiendusi ei esitatud.

Pärast volikogu istungit lisas Ain Välba otsuse kirjaliku vormistamise käigus omavoliliselt ja omakäeliselt täiendava punkti number neli, mis käsitles Võsu mängurühma kolimist renditavatest ruumidest Võsu põhikooli hoonesse hiljemalt 1. augustiks 2008. aastal.

Pärast neljanda punkti lisamist andis Välba otsuse koos juurdekirjutusega Vihula vallavalitsuse juhiabile koos korraldusega otsus lisatud punkti osas ümber vormistada. Pärast otsuse ümbervormistamist allkirjastas Välba selle.

"Taoliselt toimides oli Ain Välba vallavolikogu esimehena ja volikogu istungit vahetult juhtinud isikuna otseselt teadlik eelnõu arutamise ja otsusena vastuvõtmise käigust," kirjutatakse Viru maakohtu otsuses. "Volikogu otsusesse teadlikult punkti lisamine, mis muudab otsuse sisu, mida polnud eelnõus ja mida istungil ei arutatud ega hääletatud, ja seejärel taolise otsuse allkirjastamine, on vaadeldav ametiisiku poolt dokumendi võltsimisena."

Maakohus mõistis Välba õigeks võltsitud ametliku dokumendi väljaandmise süüdistuses, kuid süüdi ametliku dokumendi võltsimises.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kalmer Kask nõudis kohtult Ain Välbale rahalist karistust 45 päevamäära ulatuses ehk 17 595 krooni. Kohus karistas Välbat 30 päevamäära ulatuses ehk 11 730 krooni.

Avaliku teenistuse seaduse järgi ei saa kriminaalkorras karistatud inimene avalikus sektoris, sealhulgas kohalikus omavalitsuses, töötada.

Ain Välba on varem Virumaa Teatajale öelnud, et ei soovi kohtuotsust kommenteerida enne selle jõustumist.

Tagasi üles
Back