Maavalitsustel tuleb peagi oma töös teha veel muutusi

Lääne-Viru maavalitsus.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA


Regionaalministri nõudmine Lääne-Viru maavalitsuse tegevuskulude kärpimise konkreetse mahu kohta pole maavanema kohusetäitjani jõudnud.


Lääne-Viru maasekretär maavanema ülesannetes Tarmo Mikkal ütles, et on teadlik riigi plaanist maavalitsuste kulusid kärpida, aga tal puuduvad andmed, kui suures mahus.


"Siiani ei ole tänavu kärpeid ette näha, aga kui käsk tuleb, siis laieneb see ilmselt ka personali peale. Aga konkreetselt ei ole seda majas arutatud, ilmselt sügise poole asi konkretiseerub," märkis Mik­kal.

Postimehe teatel on regionaalminister Siim Kiisler esitanud nõudmise, et maavalitsused peavad sar­naselt muu riigisektoriga arvestama uuel aastal ühek­sa protsendi suuruse eelarvekärpega, mis tähendab mitme inimese koondamist.

"Personali kohapealt meil eriti kokku hoida ei ole, see tähendaks seda, et mõnes osakonnas jääb mõni töö lihtsalt tegemata, või kui inimesed on puhkusel, siis teenust ei saa. Näiteks perekonnaseisuosakond on meil praktiliselt iga nädalapäev avatud, võib-olla peaks sel juhul üle päeva lahti hoidma. Aga praegu on see teoretiseerimise tasemel," lisas Mikkal.

Tema hinnangul on maa­valitsuse praegune koosseis üsna optimeeritud. Kui haridusvaldkonnas on täitmata koh­ti, siis suhteliselt hästi on komplekteeritud arengu- ja planeeringuosakond.

Aasta algusest kaotati ära sotsiaal- ja tervishoiuosakond kui omaette üksus ja viidi kantselei koosseisu.

Alates 1. jaanuarist 2008 kuni 1. juulini 2009 on Lääne-Viru maavalitsuses koondatud 14 ametikohta.

Käesoleval hetkel on maavalitsuses 45 ametikohta, mille hulgas on 5 abiteenistuja ametikohta.

Mitu valdkonda läheb maavalitsuse haldusalast lähiajal ka mujale.

Näiteks on Mikkali sõnul raamatupidamine koondumas siseministeeriumisse, kao­tatud on maakondlikud krii­sikomisjonid, mille asemele tulevad regionaalsed kriisikomisjonid.

"Selle aasta algusest kadus maavalitsustel ära erihooldekodude järelevalve, mis puu­dutas meil Udriku ja Imas­tu hooldekodu. Kuulda on veel üht-teist, aga ma täpsemalt ei kommenteeriks enne, kui asjad on kindlad," rääkis Tarmo Mikkal.

Tagasi üles