Uus katlamaja viib toasooja hinna alla

Soojatorustik.Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvet Mägi

AS Rakvere Soojus ja NSV Fram Ehitus OÜ sõlmisid lepingu katlamaja rajamiseks ja soojusenergia müümiseks Rakvere linna kaugküttevõrku. Selle tulemusel alaneb järgmisel sügisel kaugkütte hind.


Esialgsete kavade kohaselt hakkab NSV Fram Ehitus Rakvere Soojusele müüma vähemalt 15 000 MWh soojusenergiat aastas, mis on umbes veerand Rakvere Soojuse katlamajades toodetud soojusenergiast.


12,5 aastaks sõlmitud lepingu kohaselt on soojusenergia müügihind 390 krooni MWh eest, praegu maksab lõpptarbijale soojusenergia MWh 818,47 krooni (hinnad käibemaksuta).

Maht võib kasvada


Praeguses olukorras vähendaks uue katlamaja käikuminek soojahinda puhtmatemaatiliselt pisut enam kui 10%, Rakvere Soojuse juhataja Sven Trofimov ütles, et lõplik hinnalangus sõltub aga sellest, missugune on gaasi hind uue katlamaja tööle hakkamise ajal.

"Ennekõike sai riigihange korraldatud ja leping sõlmitud ikka selleks, et sooja hinda langetada," lisas Trofimov.
ASi Rakvere Soojus nõukogu liige Rannar Vassiljev rääkis, et Fram Ehituselt ostetava soojuse maht võib kujuneda isegi suuremaks kui veerand vajalikust ja hind võib seeläbi veelgi langeda. "Oleme valmis ostma kuni pool vajaminevast soojusenergiast," lausus ta.

2008. aastal tootis Rakvere Soojus pisut alla 60 000 MWh soojusenergiat, lepingu kohaselt kohustub Fram Ehitus aastas müüma 15 000-25 0000 MWh soojusenergiat aastas.

Rakvere Soojuse nõukogu esimees Üllar Vaserik juhtis tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu üldine suundumus on toota soojust taastuvatest energiaallikatest.

Patriootlik firma

Fram Ehituse juhatuse liige Jaan Tuha rääkis, et soojusenergiat on kavas tootma hakata hakkepuidust. "Eelkokkulepped on kahe suurema puiduhakke­tarnijaga olemas," ütles Tuha, lisades, et jooksvalt hakatakse hakkepuitu hankima sealt, kus tarnekindlus on suurem ja tarned tagatud.

Katlamaja sisustamiseks vajalikud seadmed kavatseb Fram Ehitus leida Eestist. "Olen patrioot, usun, et leiame Eestist tootja, kes suudab vajalikud seadmed kokku panna," sõnas Tuha.

"Võib juhtuda, et mõningaid katlakomponente tuleb sisse osta, aga suund on kindlasti kodumaise toorme ja tehnoloogia kasutamisele," lisas ta.

Uued katlad paigaldatakse Päikese tänava katlamaja hoonesse, Fram Ehitus investeerib katlamaja käivitamisse 12 miljonit krooni. Lepingu järgi peab katlamaja soojatootmisega alustama hiljemalt 2010. aasta mai alguses.

"Meie huvi on tootmisega võimalikult ruttu alustada, aga projekteerimine ja eeltööd võtavad aega," ütles Jaan Tuha.

Rakvere linnapea Andres Jaadla kiitis Rakvere Soojuse juhtkonda ja nõukogu väga visa ja tõhusa töö eest selle lepinguni jõudmisel. "Vaided tegid asja päris keerukaks," selgitas linnapea.

Riigihanke vaidlustasid nii AS Fortum Termest, kelle pakkumine tunnistati nõuetele mittevastavaks, kui ka Agro­Power OÜ, kes NSV Fram Ehitusest kallimat hinda pakkus.

Hankemenetluses arvestati soojusenergia hinda, millega katlamaja Rakvere Soojusele soojusenergiat müüma hakkab, mitte aga katlamaja rajamise maksumust.

Tagasi üles