Noored peavad suurimaks probleemiks joomist ja suitsetamist

Sigarett

FOTO: AFP / Scanpix

Iga teine Eesti noor usub, et riigis tuleks esmajärjekorras tegeleda alkoholi ja tubaka kuritarvitamise probleemiga, selgub küsitlusest.


Uuringufirma Saar Poll poolt läbi viidud laste õiguste teemalisest uuringust selgub, et 49 protsenti Eesti 15-18aastastst noortest peab alkoholi ja tubaka kuritarvitamist küsimuseks, millega riigivõimud peaksid esmajoones tegelema.

Üheski teises EL-i liikmesriigis ei asetunud see probleem nimekirjas esikohale. Nii pidasid Läti ja Leedu noored pidasid kõige tõsisemaks küsimuseks lastevastast vägivalda, ungarlased narkootikume, prantslased aga diskrimineerimist ja rassisimi ning taanlased laste seksuaalset kuritarvitamist.

60 protsenti küsitletuist leidis, et sport ja vaba aeg on teemad, kus riigivõimud peaksid laste huve arvesse võtma.

See näitaja on ligi kaks korda kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine (32 protsenti). Uuringu koostajad märgivad, et samal moel eristus Eesti tulemus teiste riikide omast täpselt aasta tagasi teostatud uuringus.

Euroopas asetusid selle nimistu eesotsa üldiselt haridus, laste turvalisus ja tervishoid.

Saar Poll küsitles Euroopa Komisjoni tellimusel mais 250 Eesti noort. Kogu Euroopas küsitleti kokku enam kui 10 000 noort inimest vanuses 15-18 eluaastat.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles