Koolid ootavad külalisõpetajaid tunde andma

Sotsiaalteadlased on uurimistöö käigus leidnud, et kool mõjutab noore inimese hariduslikku edasijõudmist seni arvatust palju vähem. Koolipingist hoopis tähtsam on kodused võimalused.

FOTO: Peeter Langovits

Enam kui 200 kooli üle Eesti ootavad "Tagasi kooli" nädalal tegusaid eestimaalasi külalisõpetajatena tundi andma.

Vabariigi Presidendi üleskutsel traditsiooniks kujunenud ettevõtmist korraldab Sihtasutus Noored Kooli.


19.-23. oktoobrini toimuva "Tagasi kooli" nädala raames on kõigil võimalus anda oma panus Eesti koolihariduse edendamisse ja mitmekesistamisse.

Kooli ootavad algatuse raames koolitundi andma ning õpilastega väärtuslikke töö- ja lukogemusi jagama eri valdkondade spetsialiste, lapsevanemaid, vilistlasi ja üliõpilasi.

Alates tänasest saavad kõik huvilised end külalisõpetajana irja panna veebilehel www.tagasikooli.ee.

"Pöördume kõigi tegusate inimeste poole, kes võiksid oma kogemusi klassi es jagada ning seeläbi avardada nii enese kui kuulajate maailmapilti.


"Leian, et selline algatus annab meie koolidele võimaluse paremini idestuda ülejäänud ühiskonnaga. Kõigile neile, kes julgevad ja tahavad petajana kätt proovida, annab see arusaamise sellest, kuidas elab tänane esti kool ja kuidas iga eestimaalane saab hariduse edendamisele toeks lla," ütles president Toomas Hendrik Ilves.

Sihtasutuse Noored Kooli tegevjuht Kaire Kroos tõdes heal meelel, et "Tagasi kooli" nädalast on saanud väärtuslik traditsioon.

Eelmisel aastal oli kaasatud 167 kooli ja 700 külalisõpetajat. "Usun ja loodan, et ka sel korral on kõikide osapoolte huvi suur ing nädalal osalejad saavad hea kogemuse ja paljude põnevate ideede võrra
rikkamaks," rääkis Kroos.

Tagasi üles
Back