Töötuid hakatakse nõustama veebikaamera abil

Veebikaamera.

FOTO: Wikipedia.org

Juunikuu lõpus arutati Tapal MTÜ Jeeriko ruumides sotsiaaltöö korraldamist Tapa vallas, kohtumisest võtsid lisaks ametnikele ja Jeeriko spetsialistidele osa ka Jeeriko tegevusrühmades osalevad töötud.


Arutelu käigus selgus, et üks töötute probleemidest on transpordikulud, mis paratamatult tekivad Rakveresse sõites, sest töötutel tuleb end vähemalt kord kuus töötukassa osakonnas registreerida ja lasta töövahenduskonsultandil nõustada.


Kohtumise tulemusena tegi Tapa vald töötukassa juhtkonnale ettepaneku olukorra võimaliku lahendusena aktsepteerida töötute igakuist nõustamist, kasutades selleks veebikaamerat.

Alustatu jätkamiseks kohtusid Tapa vallavanem Kuno Rooba ja MTÜ Jeeriko juht Angela Olt üle-eelmisel nädalal töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli ja juhatuse liikme Pille Liimaliga. Kohtumisel otsustati alustada kolmepoolset koostööd, loomaks võimaluse nõustada töötuid veebikaamera abil.

"Ma hindan tulemusi väga positiivseteks," ütles pärast kohtumist Angela Olt. Tema sõnul tundsid töötukassa juhid siirast huvi tegevuste vastu, mis aitaksid töötuil olla valmis pakkumise korral tööle asuma.

"Ma ei olegi töötukassa puhul varem niisugust tähelepanelikku ja huvirikast suhtumist tunnetanud," märkis ta. Töötukassa juhid olid tema sõnul nõus Tapa vallas käivituva pilootprojektiga, mille tulemustest sõltub, kas niisugusel nõustamisviisil on ka lähitulevikus perspektiivi.

"Me anname ruumid, anname arvutid, anname veebikaamerad, tingimuseks on, et inimene peab Jeerikos tegev olema," kinnitas Olt.

Arusaamatustest hoidumiseks peab nõustamise juures viibima peale Jeeriko spetsialisti ka valla sotsiaaltöötaja.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Ene Kesler kinnitas, et töötukassa juhatuse, Tapa valla ning MTÜ Jeeriko vahel on veebikaamera abil nõustamise põhimõtteline kokkulepe olemas.

Nüüd on vaja vaadata asja tehnilist poolt, sealhulgas tuvastamisega tekkida võivaid probleeme. Ta arvas, et veebikaamera abil nõustamist peaks pakkuma eriti just pikaajalistele töötutele.

Töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu rõhutas, et töötukassa on valmis tegema koostööd nii omavalitsuste kui mittetulundusühingutega ja veebikaamera kaudu nõustamine on üks koostöövormidest.

Tagasi üles
Back