Rakvere linna valitsemise koalitsioonileping

Virumaa Teataja
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Rakvere linnavalitsuse hoone.
Rakvere linnavalitsuse hoone. Foto: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti Reformierakonna vahel ühiseks tegutsemiseks Rakvere linnavolikogus aastatel 2009-2013.


Osapooled deklareerivad oma ühist tahet ja valmisolekut teostada avalikku võimu Rakvere linnas ning võtta enda peale sellega kaasnev vastutus järgneval neljal aastal.Koalitsioonileping tugineb valimisprogrammidele 18.


oktoobri 2009. aasta Rakvere linnavolikogu valimisteks ning varasematele Rakvere linna valitsemiseks sõlmitud koalitsioonilepingutes väljendatud suundumustele.Rakvere on laste- ja noortesõbralik Virumaa hariduskeskus


Jätkame Rakvere haridusasutuste õppetingimuste muutmist nüüdisaegseks, turvaliseks ja konkurentsivõimeliseks.Viime lõpule Rakvere reaalgümnaasiumi õueala rekonstrueerimistööd ning ehitame valmis spordihoone laienduse.Jätkame Rakvere linna üldhariduskoolide fassaadide korrastamist ning soojustamist.Renoveerime ning sisustame uue inventariga lasteaiad Kungla ja Triin.Avame uued lasteaiarühmad Rakvere linna algkooli ruumides.Toetame alternatiivsete lastehoiu võimaluste loomist.


Arendame haridusasutuste tehnilisi võimalusi lastevanematega internetipõhiseks suhtlemiseks.Toetame huvihariduse omandamist ning õpetatavate erialade mitmekesistamist.Peame oluliseks elukestva õppe võimaluste laiendamist.


Toetame renoveeritava Rakvere ametikooli kujundamist Virumaa täiendus- ja ümberõppekeskuseks.Toetame koolide välissuhtlemise laiendamist, sealhulgas õpilas- ja isetegevusrühmade vahetust.Suurendame laste ja noorte suvist tööhõivet. Otsime võimalusi kõrgkoolide tudengite ja kutseõppeasutuste õppurite õppeprotsessi ning praktikaperioodi tihedamaks sidumiseks Rakvere linna ettevõtete ja asutustega.Rakvere on kultuuri- ja sporditegevust väärtustav linn

Taotleme Euroopa Liidu struktuurifondidest rahalisi vahendeid Pauluse kiriku rekonstrueerimiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks ning vallimäele nüüdisaegse vabaõhukontserdipaiga väljaehitamiseks.Jätkame läbirääkimisi kultuuriministeeriumiga ning sihtasutusega Rakvere Teatrimaja teatrikompleksi kavandatud kinoehituse rahastamiseks.Toetame omaaegse käsitööliste seltsimaja taastamist kultuurikeskusena.Peame oluliseks Lääne-Virumaa keskraamatukogu ruumiprobleemide lahendamist.Laiendame ja parandame erinevate spordialade harrastajate treenimisvõimalusi.Ühendame Linnuriigi ja Palermo ratta- ning jooksurajad Tõrma-Piira-Vinni kergliiklusteega ning jätkame Rakvere linnaosadesse spordi- ja mänguväljakute, jalgrattateede ning liikumisradade rajamist.Toetame spordiklubide ja kultuuriseltside teket ja arengut ning korrastame spordi- ja kultuurivaldkonna linnapoolse rahastamissüsteemi.Rakvere on nüüdisaegse hoolekandesüsteemiga tervislik ja turvaline linn


Toetame Rakvere haigla ning teiste linna meditsiiniasutuste arengut.Tagame sotsiaalabi kättesaadavuse, et võimaldada igaühel endaga toimetulek.Laiendame ja mitmekesistame sotsiaalteenuseid ning võimaldame soovijatele invatranspordi kasutamist.Jätkame sotsiaaltoetuste süsteemi edasiarendamist.Arvestame ehitiste ning rajatiste ehitamisel ning renoveerimisel puuetega inimeste vajadusi.Jätkame ülekäiguradade valgustuse väljaehitamist.


Loome paremad võimalused turvaliseks jalgrattaga liiklemiseks.Tagame igale rakverlasele võimaluse ühineda nende kinnistu piirini välja ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikuga.Istutame Lennuki tänava korrusmajade taha "Põhjametsa".Tegeleme aktiivselt kuriteoennetusega ning rahastame jätkuvalt jalgsi- ja jalgrattapatrullide tööd.Rakvere on nüüdisaegse infrastruktuuriga ettevõtlust toetav linn


Kasutame väiksema liikluskoormusega tänavate tolmuvabaks muutmisel senisest rohkem alternatiivseid tehnoloogiaid.Teede, tänavate ja ristmike ehitamisel ning renoveerimisel pöörame senisest enam tähelepanu jalakäijate ja jalgratturite vajadustele.Uuendame linnatänavate ja linna asutuste valgustussüsteeme, kasutades energiasäästlikke lahendusi.Toetame soojatootmiseks taastuvate energiaallikate kasutuselevõttuRajame sademetevee torustikud probleemsematele tänavatele ja ristmikele.Tõhustame järelevalvet heakorra- ja teehooldustööde kvaliteedi üle.Alustame koertele nõuetekohaste harjutus- ning jalutuspaikade rajamist.Algatame Parkali platsi ning Keskväljaku idaosa detailplaneeringud.Toetame korteriühistute ja -ühisuste ning majaomanike initsiatiivi majade ning neid ümbritsevate maa-alade korrastamisel.Jätkame Lennuvälja tööstuspargi maa-ala infrastruktuuri arendamist.Töötame välja linna turismikontseptsiooni. Korrastame linna suunaviitade, infotahvlite ning turismiinfo süsteemi.


Toetame muinsuskaitse all olevate pühakodade korrastamist.Aitame igati kaasa investeeringute toomisele Rakvere linna ja selle lähiümbrusesse. Peame esmatähtsaks Euroopa Liidu toetusraha võimalikult ulatuslikku kasutamist.Arendame edasi linna rahvusvahelisi sidemeid panustades senisest enam linna infrastruktuuri ja ettevõtlust arendavale ning toetavale koostööle.

Tagasi üles