Kunda Nordic Tsement avas tahkete jäätmekütuste koospõletamise liini

Põletusjäätmete lao monteerimine.

FOTO: Kunda Nordic Tsement

AS Kunda Nordic Tsement avas neljapäeval tehnoloogilise liini tahkete jäätmekütuste koospõletamiseks tsemendiahjudes.

AS Kunda Nordic Tsement on täna ainus ettevõte Eestis, kelle tehnoloogiline protsess võimaldab eeltöödeldud jäätmete suures koguses koospõletamist. Tahkete jäätmete energiakasutus tsemenditootmisel on üheks võimaluseks jäätmete taaskasutusel.

Eelkõige on seatud eesmärgiks vähendada taaskasutamiseks mittekõlbulike tahkete pakendijäätmete, auto- ja elektroonikaromu jäätmete lõppladestamist prügilates. Projekti käigus paigaldatud tehnoloogiline liin võimaldab vähendada prügilatesse ladestatavate jäätmete kogust 85 000 tonni ulatuses aastas.

"Kunda Nordic Tsement peab oluliseks leida lahendusi fossiilsete kütuste osakaalu vähendamiseks tsemenditööstuses, pöörates erilist tähelepanu kütuste kasutamisega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamisele," ütles AS Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein.

Projekti käigus projekteeriti tehnoloogiline liin, hangiti vajalikud seadmed ning teostati ehitustööd. AS-i Kunda Nordic Tsement kahele tsemendipöördahjule paigaldati tahke jäätmekütuse käitlussüsteem: ladu ja vastuvõtuseadmed, transpordi- ja toitesüsteem, dosaatorid, põletid ja automaatjuhtimisseadmed. Dosaatorseadmetest kannab suruõhk peenestatud jäätmekütuse põletitesse. Kütuseosakesed põlevad ca 2000 °C temperatuuriga leegis täielikult.

Põlevate tahkete jäätmete kasutamine kütusena vähendab ka vajadust kasutada kodumaist taastumatut fossiilset kütust - põlevkivi. Jäätmekütuste osakaal tsemendi tootmisel tõuseb uue tehnoloogilise liini kasutusel eeldatavalt ca 35%-ni kogu vajaminevast kütusest. Jäätmekütuste kasutamisel sellises mahus väheneb CO2 heitmete tase 5% võrreldes praeguse tasemega.

Tagasi üles