Rakvere matusekorraldajad kisklevad konkurentsis

Uus kalmistuseadus, mille eelnõu on veel riigikogus, peaks lahendama praegused kitsaskohad. FOTOL:TÕRMA SURNUAED Foto MEELIS MEILBAUM/ VIRUMAA TEATAJA

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Rakvere kaks matusebürood on omavahel tülis: pingeid põhjustab asjaolu, et üks nendest haldab matuseteenuste osutamise kõrval ka linnakalmistuid.

Alates 1995. aastast kantakse surmaakti surma registreerija ütluse alusel ka matmiskoht. Nende puhul, kellel kalmistul hauaplats juba olemas, küsitavusi ei teki, aga kui seda pole, on probleem, sest surma registreerija ei oska öelda, kuhu kadunuke maetakse.

Lääne-Viru maavalitsuse perekonnaseisuametnik-juhtivspetsialist Anneli Riim selgitas, et taolisel juhul soovitavad nad pöörduda platsi saamiseks kalmistu haldaja poole, sest akti märgitakse edasiste võimalike arusaamatuste vältimiseks surnuaia asukoht.

Konkurentsieelis

Rakveres haldab kalmistuid linnaga sõlmitud lepingu alusel Rakvere Linnahoolduse OÜ. Sellest poleks midagi, kuid konks on selles, et sama firma tegeleb ka matuseteenuste osutamisega, ning siin tekib konkurentsieelis.

Konkureeriva firma Matuseteenused AR OÜ omanik Aare Rohumets ütles, et kuna kalmistuvaht on selle firma palgal, hakatakse selles asutuses kohe pakkuma oma teenuseid, ning kui pakkumine vastu võetakse, siis ka paremaid matmispaiku. "Kalmistukohti peaks jagama neutraalne inime­ne," rõhutas Rohumets.

Aare Rohumetsa sõnul on ette tulnud ka olukordi, kus temalt eelnevalt matuseteenuse tellinu on konkurendi juures ümber veendud.

Taolist juhtumit kinnitas Kristi, kes mullu septembris oma äia mattis. Kuigi perel oli plaan lasta matused korraldada Aare Rohumetsal, veendi Linnahoolduse matusebüroos tema abikaasa ümber ja talle jäi kogu protseduurist konkurendi halvustamise tõttu halb maik. Veel meenutas ta, et väljas olnud matusetarvetel olid inimesi eksitavad käibemaksuta hinnad.
Detsembri lõpus oma kasuisa matnud Avo Selil olid samuti ebameeldivad mälestused. Kui teistes asutustes oldi abivalmis, siis Linnahoolduse matusebüroos oli suhtumine muutunud tõrjuvaks, saades teada, et matuseteenus ostetakse konkurendilt.

Rakvere Linnahoolduse ma­tu­seteenuste osutaja Tiina Ivask lükkas need väited ümber. "Öelda, et mina teen klientidel vahet, on suisa vale," ütles ta, "ja mul on näiteid ka sel­le kohta, et inimesed pole rahul Rohumetsa teenustega."

Riigihanke võitja

Praegu on Rakvere kalmistute haldaja Rakvere Linnahoolduse OÜ. Selle aasta 30. no­vembril lõppeva lepingu aluseks on kolm aastat tagasi korraldatud avalik riigihange.
"Kalmistute hoolduse ja registripidamise lõime lahku, tegime kaks eraldi hanget, mille võitis üks ja sama firma," rääkis Rakvere haljastusinsener Anu Kivi, kelle töövaldkonda kalmistutega seonduv kuulub. "Me ise olime ka õnnetud, et roh­kem pakkumisi riigihankele ei olnud," ütles Kivi.

Vastavalt lepingule ei ole kee­latud, et kalmistu hooldaja lepingu objektiks olevatel kalmistutel matmisteenust osutab. Praegu reguleerib Rakvere linna kalmistute haldamist Rakvere linna avalike kalmistu­te kasutamise eeskiri, mille volikogu on vastu võtnud 1998. aasta mais.

Tagasi üles