Tapa piirkonna rahvas pooldab liitumist

Tapa linnas, Saksi vallas, Lehtse vallas ja Kadrina valla Ridakülas tehtud rahvaküsitlus näitas, et enamik soovib uue omavalitsuse teket.

Küsitlusel osalenute protsent kõikus, olles madalaim 21% Saksi valla Moe piirkonnas ja suurim Lehtse valla Jäneda piirkonnas, milles osales 60% küsitlusealisest elanikkonnast.

Küsitlustulemuste järgi soovivad Kiku, Salda ja Pariisi elanikud oma küla liitumist Kadrina vallaga ja Jäneda rahvas eelistab Aegviidule liitumist moodustatava Tapa vallaga.

Protsessile lisab vürtsi Kadrina valla Ridaküla 31,2% hääleõiguslike elanike 91% otsus jääda Kadrina valla koosseisu.

Kõikide ühinevate omavalitsuste volikogud kogunevad küsitlustulemusi kinnitama ja edasist tegevust otsustama ühel ajal, 17. novembril kell 16 algavatel volikogu istungitel Tapal, Lehtses, Kadrinas ja Moel.

“Valdava osa elanike soov moodustada Tapa piirkonda uus omavalitsus seab liituvatele volikogudele ja valitsustele kohustuse töötada valimisteni jäänud aja jooksul välja uue omavalitsuse alusdokument,” rääkis Tapa linnapea ja Tapa piirkonna haldusreformi ühiskomisjoni esimees Kuno Rooba.

Jätkuvalt on lahtine Tapa piirkonda sündiva uue omavalitsuse maakondliku kuuluvuse lahendamine. (VT)

Tagasi üles