Määri mälestab kuulsat arsti

Määri Küla Selts tähistab 6. juulil kell 15 Määri mõisa pargis Määri mõisas sündinud kindrali ja meditsiiniprofessori, keiser Nikolai II auihuarsti Werner Maximilian Friedrich Zoege von Manteuffeli 150. sünniaastapäeva. Zoege von Manteuffel sündis Määri mõisas 13. juulil 1857. aastal.

Ürituse käigus avatakse ja õnnistatakse Werner Maximilian Friedrich Zoege von Manteuffeli mälestuskivi. Päev jätkub Määri küla kokkutulekuga.

Eesti Post on Zoege von Manteuffeli sünniaastapäeva puhul välja andnud postkaardi ja eritempli. 6. juulil müüakse ja tembeldatakse postkaarte Väike-Maarja postkontoris ja ürituse ajal Määri mõisapargis.

Tartu ülikool on üllitanud tähtpäevaks Zoege von Manteuffeli elu ja teeneid kajastava trükise. (VT)

Tagasi üles