Palmses koolitati maailmatasemel arvutiteadlasi

Arvutiteaduste talvekool Palmses. Fotol professor Tarmo Uustalu.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Eelmisel nädalal toimus Palmses taas Tallinna tehnikaülikooli küberneetika instituudi poolt korraldatav rahvusvaheline arvutiteaduse talvekool.


28. veebruarist 5. märtsini toimunud XV Eesti arvutiteaduse talvekoolist ehk EWSCS 2010 (Estonian Winter School in Computer Science 2010) on arvutite tarkvarale pühendatud talvekool, kus osalesid ligikaudu viiskümmend õppejõudu ning tudengit Eestist ja välismaalt.
Seekordse talvekooli põhiteemad olid arvutiprogrammide töökindluse tagamine ning kogu maailmas väga aktuaalsed virtuaalse turvalisuse tagamise küsimused.

Virtuaalne turvalisus
"Ühest küljest tahame efektiivselt ühiskonda korraldada, aga teisest küljest ei saa see muutuda ka totaalseks suure venna režiimiks, kus mingi silm meid jälgib kogu aeg ja iga liigutus on salvestatud," rääkis talvekooli korraldajaid, Tallinna tehnikaülikooli professor Tarmo Uustalu ühest interaktiivse ühiskonnakorralduse varjupoolest.

"Isegi kui ka iga liigutus on salvestatud, ei tohi kõiki andmeid kõik osapooled kokku viia, sest see tähendab, et kõik inimeste eraliigutused oleksid jälgitavad," on andmebaaside turvalisuse tagamine Uustalu sõnul nende laienemise ja täiustumise tõttu aina suurema tähtsusega. Sellest tulenevalt oli talvekooli programmi viiest loenguteemast kolm seotud virtuaalse turvalisuse küsimustega.

Arvutiteaduse talvekool teenib eelkõige kodumaiste üliõpilaste enesetäiendamise ning rahvusvaheliste sidemete sõlmimise eesmärki. "Kraadiõppureid välismaale saata ei olnud rahaliselt mõeldav. Palju odavam oli tuua lektorid siia," rääkis Uustalu traditsioonidega talvekooli sünniloost ning lisas, et talvekool on niivõrd tugevate traditsioonidega, et on üle elanud kõik projektid, kust kooli rahastuseks raha on taotletud - järelikult on taoline kursus osalejatele vajalik.

"See on normaalne, et üks doktorant suhtleb õpingute jooksul laiemalt, näeb, mida teadusmaailm endast kujutab, käib konverentsidel ja ühtlasi käib ka intensiivsetes koolides," on taolised koolitused Tarmo Uustalu sõnul hädavajalikud.

Rahvusvaheliselt tuntud
Talvekooli raames programmeerimise taga peituvast matemaatikast loengu pidanud Carroll Morgan Sydney Uus-Lõuna-Walesi ülikoolist leidis, et taolised intensiivkursused on teadustööks hädavajalikud: "Lektorid tulevad ka õppima - siin kohtutakse tihtipeale inimestega, kellega muidu poleks kohtunudki. Ja teiseks on taolised koolitused suurepärane võimalus kohtuda õpilastega, keda muidu ei oleks kohanud, ning võib juhtuda, et see saab aluseks mingiks koostööks tulevikus."

Üks paljudest talvekoolis osalenud välisüliõpilastest, Peterburi riikliku ülikooli infotehnoloogia instituudi mehaanika ja optika eriala õpilane Andrey Breslav oli seisukohal, et enamiku praktilistest teadmistest on ta saanud just niisugustel üritustel osaledes.
Juba kolmandat korda Palm­ses viibinud Breslav kiitis talvekooli korralduslikku poolt ja nautis võimalust külastada Eestit. Nimelt ei viibinud talvekoolist osavõtjad ainuüksi loengutes, vaid tutvusid ka Eestiga. Sel aastal külastati Ida-Virumaad.

Teist korda talvekoolist osa võtnud Anna Yudina Peterburi elektrotehnilisest ülikoolist kiitis Palmse mõisakompleksi. "Kahju, et siin suvekoole ei ole," tahtnuks Yudina näha Palmset ka suvel.

Talvekooli vedaja Tarmo Uustalu sõnul on Palmse saanud osaks talvekooli identiteedist. "Siin on kõik olemas, mis me vajame, ning ei asu Tallinnast kaugel," sõnas Uustalu ning arvas, et vähemalt praegu soovitakse kooli korraldamisega Palmses jätkata.

Eesti arvutiteaduse talvekool on mõeldud Eesti ja välismaa kraadiõppuritele. Talvekoolis on loenguid pidanud paljud maailma tippspetsialistid teemadel, mis parasjagu valdkonnas aktuaalsed aga veel koolide õppekavadesse jõudnud pole.

Sel aastal esinesid loengutega Kanada Calgary ülikooli õppejõud Robin Cockett, Londoni ülikooli kolledži esindaja Jens Groth, Connecticuti ülikooli lektor Aggelos Kiayias, Austraalias asuva Uus-Lõuna-Walesi ülikooli esindaja Carroll Morgan ning Cambridge'i ülikoolil lektor Alan Mycroft.


Tagasi üles
Back