Riik Jõhvis jääb liiga kaugele

Jõhvist on kujunemas Virumaa mitteametlik pealinn, kuigi läänevirulaste Rakvere on vanem ja väärikam.

FOTO: Rein Sikk

Justiitsminister Rein ­Langi ideed kolida nii riigikontrolöri kui ka õiguskantsleri büroo Ida-Virumaale tervitab Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum igati, Rakvere linnapea Rannar Vas­siljev on aga selles suhtes skeptiline.


Justiitsminister Rein Lang on pakkunud välja, et riigikontrolör ja õiguskantsler võiksid koos oma bürooga kolida Ida-Virumaale.


Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum ütles, et riigiasutuste Tallinnast Jõhvi toomist tema ainult pooldaks. "Hea oleks muidugi, kui ka siia maakonda midagi tuleks," lisas ta.

Rakvere linnapea Rannar Vassiljev suhtus aga justiitsministri mõttesse skeptiliselt. "Tallinnast vaadates tundub see ilmselt regionaalpoliitiliselt huvitava ideena, aga elu on paraku selline, et Rakverest on lühem maa sõita sada kilomeetrit Tallinnasse kui 60 kilomeetrit Jõhvi," lausus Vassiljev.

Einar Vallbaum rääkis, et riigiametite siirdumine Jõhvi tuleks kasuks ka Lääne-Virumaale.

"Olen inimestega juttu ajanud ja nende sõnum on see, et Ida-Virumaale nad küll elama ei koliks, aga kui töökoht sinna viiakse, siis tuleksid nad elama Lääne-Virumaale," vahendas Vallbaum.

Maavanema arvates tuleks aga enne igasuguseid riigiametite laialipaigutusi korraldada haldusreform.

"Kõigepealt haldusreform ja siis tuleks paigutada igasse maakonda mõni ministeerium või riigiasutus," ütles ta.

Vallbaum tõi näiteks Rootsi, kus ta sel nädalal visiidil käis. "Rootsi põl­lumajandus­ministeerium on Jönköpingis, keset Rootsimaad, Stockholmis on ministril vaid kabinet," selgitas maavanem Vallbaum.

"Miks peaks meil põllumajandusministeerium olema Tallinnas, kus keegi põldu ei hari?" küsis ta.

Esmaspäevane Eesti Päevaleht kirjutas riigikontrolli veel pooleli auditi materjalidele tuginedes, et Lääne-Virumaal on inimeste ligipääs riigi teenustele selgelt kõige halvem kogu Eestis. Kõige parem on olukord Tallinna kõrval Tartumaal ja Ida-Virumaal.

"Lääne-Virumaa on jäänud kahe kõige paremini riigiasutustega varustatud piirkonna ehk Tallinna ja Ida-Virumaa vahele ja olukord ei muutu riigi sekkumiseta," tõdes Rakvere linnapea Rannar Vassiljev, kelle sõnul on tal kavas teha koos maavanemaga pärast riigikontrolli auditi valmimist aprillis ühispöördumine regionaalministrile.

Maavanem Einar Vallbaum tõi aga näite taas põllumajandusest. "Ida-Virumaal põllumajandust eriti ei ole, aga meie inimesed peavad PRIAga asju ajamas käima Jõhvis," rääkis maavanem. "See on väga rumalasti tehtud, see on sama kui viia mäetööstusega seonduvad riigiasutused Hiiumaale," tõi ta näiteks.

Siseministeerium koostab juba üle aasta Ida-Virumaa tegevuskava. Justiitsminister Rein Lang esitas oma ettepaneku riigikontrolöri ja õiguskantsleri Ida-Virumaale kolimiseks selle tegevuskavaga seoses.

• Eestis on 11 ministeeriumi, 4 muud valitsus­asutust, 24 riiklikku ametit, 22 muud riigi­asutust ja 4 riiklikku inspekt­siooni. 52 neist asuvad Tallinnas ja
8 Tartus.
• Lääne-Virumaal tegut­sevad muude riigiasu­tuste alla kuuluvad ­maamajanduse infokeskus Jänedal ja Põlula ­kalakasvatuskeskus Rägavere vallas.

Tagasi üles