iDeal kampaania

Rakvere vene gümnaasium tähistab 65. sünnipäeva

Rakvere vene gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit.

FOTO: Arvet Mägi

Sünnipäeva pidava Rakvere vene gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit arvab, et kooli liitmine Rakvere gümnaasiumiga pole kummagi lõpp, vaid uute võimaluste algus.


Kuidas ja millal te vene gümnaasiumi direktoriks saite?

2007. aastal vabanes direktori ametikoht ja kuulutati välja konkurss. Et olen Ida-Virumaalt pärit, siis tundus mulle vene kooli tööle tulemine toreda väljakutsena. Tol ajal töötasin Eesti Postis finantsspetsialistina ja mõtlesin, et läheks pigem haridusse tagasi, olin ju varem üle kuue aasta õpetanud Lääne-Virumaa kutsekõrgkoolis.

Konkursi kolme kandidaadi hulgast valiti välja mind. Ju siis saatus tahtis niimoodi. Alates 2007. aasta augustist olen olnud vene gümnaasiumi direktor.

Kas olete siin koolis ka õpetajana töötanud?

Jah, praktiseerin pidevalt, ma olin eelmisel aastal gümnaasiumiastmele ühiskonnaõpetuse õpetaja ja kolmandat aastat õpetan Rakvere gümnaasiumis organisatsioonikäitumist.

Ma pean ka vajalikuks, et direktor õppetööd läbi viib, kas või minimaalses ulatuses.

Järgmisel aastal plaanime võib-olla lisaks klassijuhatajatundidele mõne direktoritunnigi sisse viia. Et vähemalt kord veerandis oleks võimalus õpilastega kohtuda ja nendega suhelda.

See on õpilaste ja juhtkonna vahelise suhtlemise aspektist väga vajalik. Kust selline idee tuli?

Vajadusest õpilastega suhelda, sest praegu suhtlevad õpilaste ja lastevanematega tunnivälistel teemadel ainult klassijuhatajad. Minu jaoks on tähtis olla toimuvaga kursis otseallikast ja mind huvitab see, kuidas õpilased ennast tunnevad ja kas neil läheb kõik hästi. See on loomulik, eriti väikeses koolis.

Millest kavatsete seal rääkima hakata?


Praegu ei ole veel midagi kindlat otsustatud, kuid arvan, et neis tundides peaks toimuma arutelu koolielu, ning miks ka mitte ühiskonnaelu ja sellega seonduvate probleemide üle. Aga ma olen valmis rääkima kõikidel teemadel, mis õpilasi huvitavad. Ka töövälistel teemadel.

Sel nädalal on kooli aastapäev?

Jah, koolile on see õppeaasta kuuekümne viies. Eelmise aasta novembris oli ametlikult kooli asutamise juubelikuupäev, kuid kogu selle õppeaasta tähistame 65. aastapäeva. Pidulikumalt tähistame aga käesolevat juubelinädalat, mille jooksul on meil mitu sündmust alates õpilaslaadast, emakeelepäeva üritustest ja viktoriinidest ning lõpetades aktuse ja tordisöömisega.

Teisipäeval korraldasime emakeele viktoriini ja kooliteater Jabloko esitas äsja valminud teatrietenduse. Üks põnevamaid päevi on kolmapäev, mil teeme nn avatud tunnid linnarahvale ja lastevanematele. Lisaks peame kooliteemalise õpilaskonverentsi ja tuleb muudki huvitavat. Reedel toimub pidulik vastuvõtt endistele õpetajatele, praegustele koostööpartneritele, kolleegidele linnakoolidest ja teistele kooliga seotud külalistele.

Mis ajast alates liidetakse teie kool Rakvere gümnaasiumiga?

Rakvere linnavolikogu võttis vastu otsuse 17. veebruaril, et Rakvere vene gümnaasium liidetakse Rakvere gümnaasiumiga 31. augustist 2011. aastal, see on umbes pooleteise aasta pärast.

Õpilastele tähendab liitmine vaid seda, et nad saavad endale teise direktori ja suuremad õppimisvõimalused.
Kõik ülejäänu, sealhulgas ka õppekeel ja õpetajad jäävad esialgu samaks. Tegemist on eelkõige finantsilise ja juhtimise ümberkorraldusega, mitte õppesisulisega. See muudatus ei puuduta õppekava. Et tegemist on riikliku õppekavaga, siis tõenäoliselt Rakvere gümnaasiumi osakonnana jätkame sama õppekavaga.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles