Juulitorm röövis riigilt 50 miljonit krooni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on Eestis ainukene riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Poolteise kuuga on jõutud likvideerida ligi 30 protsenti juulikuu tormikahjudest.

Tudus peetud pressikonverentsil ütles RMK peadirektor Andres Onemar, et tormikahjustuste tõttu kaotati ülestöötatava kogustes, puidu hinnas ja kvaliteedis, kuid see ei ole riigiettevõttele katastroof. Kahjum, mis on 40-50 miljoni krooni vahel, kaetakse eelmistel aastatel akumuleeritud kasumist ja 2001. a esimese poolaasta finantstulemist.

Andres Onemar tunnistas, et mingit valmis strateegiat neil niisuguse erakorralise juhtumiga võitlemiseks esialgul polnud ja kaks-kolm päeva kulus tõhusa strateegia väljatöötamiseks. Kohtadel toimusid sellel ajal niigi peamiselt päästetööd, saeti teid lahti, et vähegi normaalsema elu juurde tagasi pöörduda.

“Teadvustasime kohe, et kiiresti rikneva puidu hind on madalam, ja ülestöötamise kulud suuremad,” märkis RMK peadirektor. “Mingite suurte ladude moodustamist, nagu seda tehti analoogilise juhtumi korral Saksamaal, me vajalikuks ei pidanud, sest meil on küllalt pikaajalisi lepinguid ja partnereid, kelle kaudu puidu turustamine käib.”

Onemar lisas, et mingit täiendavat koormust see riigieelarvele kaasa ei too, küll paluti valitsuselt abi lõhutud metsateede taastamiseks. “Et me maksame riigile omanikutulu läbi lõppraiete,” ütles Andres Onemar, “siis tormikahjustuste likvideerimise tõttu kantakse riigile lisaraha, sest käive on suurem. Kõik märgid näitavad, et me oma rahavoogudega saame hakkama.”

RMK on üle vaadanud kõigi regioonide müügikavad ja vähendanud korralisi raieid tormist kahjustamata piirkondades, et säilitada selleks aastaks kavandatud raiemaht, 2,77 miljonit tihumeetrit ja hoida tasakaalu Eesti puiduturul.

Seni on kahjustatud aladel üles töötatud, välja veetud ja müüdud 168 000 tihumeetrit puitu. Riigimetsas töötab 30 metsakombaini, harvendus- ja sanitaarraietel 350- 400 töölist.

16. juuli rulliv tormituul, mis sai alguse Endla järvelt Jõgevamaal ja lõppes Aidu karjääris Ida-Virumaal, läbis üle 40 kilomeetri ja jättis maha kohati kuni 10 kilomeetri laiuse laastatud metsariba.

Tagasi üles
Back