Eesti vanasõnad Euroopa Liidu keeles. Loe ja tõlgi!

* Talisõiduvahendi jalaseid kata plekiga kalendriaasta kolmandas kvartalis, hobuveoki rattaid kalendriaasta esimeses kvartalis.

* Eksponentsiaalne treeningmanöövritel, lineaarne relvastatud konfliktis.

* Primaarne on väike lendav objekt esijäseme haardes, kui suurem aviaator hoonet katval moodustisel.

* Suleline olend pesitsuspaiga rajatises viibides lendama ei õpi.

* Sulgedega kaetud lennuvõimeline olend ei omanda aviatsioonireegleid temale omases mikrokeskkonnas.

* Lollusega inimopositsioonis olev inimisik läheb kriisiolukorras kompromissile.

* Osaline kodulinnu embrüo on eelistatud õõnsale lubjakivimoodustisele.

* Esmaste seedenõrede eritamine tarvitatud tarbeveevõtukohta on ebasoovitav uue samalaadse valmimiseni.

* Elusorganismi üks kudedest on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine.

* Hapnikku kandev kehavedelik on viskoossem kui lõhnatu värvitu maitsetu keemiline aine.

* Hoia edaspidiseks vee ja teravilja segu küpsetatud kujul, aga mitte vaeva selle hankimiseks.

* Ega hageja seedekulgla alguspunkti peale ei avaldata lühiajalist mehhaanilist survet.

* Intelligentset õpisüsteemi valdav isik ei domineeri oma tahtmistes.

* Omandatud professioon ei taotle rukkijahul baseeruvat pagaritoodet.

* Enamarenenud ajurakkudega isend genereerib eelise eespoolnimetatud omadusteta isendile.

* Aegruumi neljas mõõde annab diskussiooni produkti.

* Aja lineaarne kulgemine kõrvaldab kõik keha pinnale tekitatud valusad moodustised.

* Tungiva vajaduse olemasolu tingib kastreeritud isasveise maabumise tarbeveevõtukoha sisemusse.

* Tööviljakuse eiramine on elimineeritud võimalusest omandada igapäevaseks eksisteerimiseks vajalikku energiakogust.

* Eakas pruunikarvaline imetajate esindaja ei omanda aeroobilist muusikalist liikumist.

Tagasi üles