Prantsuse juhiabiõpilased omandasid Mõdrikul teadmisi

15 juhiabi eriala õpilast Prantsusmaalt täiendas end märtsi lõpus Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

22.-26. märtsini õppis rakenduskõrgkoolis Prantsusmaa väikeste ja keskmiste ettevõtete assotsiatsiooni juurde loodud kutseõppekeskuse PME APPRENTISSAGE juhiabi eriala viisteist õpilast Pariisist.


"Prantsusmaal on probleemiks, et väikesed firmad müüvad ainult kohapeal, aga töötada tahaks ka rahvusvahelisel tasemel. Mõningad firmad ja haridusministeerium püüdsid teha erinevaid programme, et seda muuta," selgitas kutseõppekeskuse õpetaja Valerie Raymond.

Prantsusmaal algatati eeltoodud vajadustest lähtuvalt projekt EURASMENT.

Idee tuli just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt, kes soovisid, et õpetataks töötajaid, kes oleks võimelised suhtlema rahvusvahelisel tasemel ja kes teaks üht-teist teiste riikide kohta.

"Eesmärk on võistelda ka ülikoolide rahvusvaheliste programmidega ja pakkuda neid kutseõppuritele," lisas Raymond.

Kutseõppekeskuse õpilastel on Raymondi sõnul tööturulgi eelis, sest nende õppimismeetod - nädal õpinguid, nädal praktikat - annab vajalikud kogemused. "Tööpuudust kooli lõpetamise järel ei ole. Pärast kaheaastast programmi on neil ühtlasi kaheaastane töökogemus," rääkis ta.

Samuti õpetajana töötav Nathalie Walter lisas, et sageli võtab sama firma, kus õpilased oma praktikat teevad, nad ka tööle. Nad on õpingute jooksul firma palgalised töötajad, kel on oma vastutusala.

Sellega nõustusid ka õpilased. "Meil on siis juba oskused. Ja praeguses majanduskriisi olukorras otsivad firmad inimesi, kel on ametialased kogemused," arvas toitlustusfirmas töötav Simon Lolmede.

"Saame jälgida, kuidas firma töötab, ja leiame töö tõesti lihtsamini," ütles koduõpet pakkuvas ettevõttes töötav Olivia Pittance.

Ülikooliõppurite teadmised on nende arvates rohkem teoreetilised, mistõttu on kõrgkooli lõpetamise järel raske kohe sama efektiivselt tööle asuda, see on aga just rasketes oludes firmadele väga olu­line.

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli arendusprorektori Hille Ainsari selgitusel on projekti EURASMENT partnermaad peale Eesti veel Kreeka, Saksamaa, Suurbritannia, Portugal, Rumeenia, Itaalia ja Poola ning iga projektis osaleva riigi tarbeks töötatakse välja spetsiifiline õppekava.


Tagasi üles