Kogukonna heaks saab arenguraha

MTÜ Sõmeru Start juhatuse liige Piret laidroo ja Ubja noortekeskuse juht Kaie Salujärv ootavad 30. maid, mil Ubja vaba aja keskuse remont saab valmis ka hoone sees.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Eelmisel nädalal toimus Jänedal konverents, kus vahendati maapiirkonna elu toetava maaelu arengukava LEADER-meetme tulemusi ja kogemusi.


LEADER-meede on üks edu­kamaid Euroopa Komisjoni algatusi aastast 1991, Eestis alus­tati selle rakendamisega laiemas ulatuses 2006. aastal. Tegemist on algatusprogrammiga, mille abil edendatakse elu maa­piirkonnas.


Maamajanduse infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgusti­ku osakonna juhataja Krista Kõiv märkis, et praeguse seisuga on PRIA kiit­nud Eestis heaks 1166 projektitaotlust ning LEADERi tegevusgrupid katavad 99,99% Eesti maapiirkondadest - liitumata on vaid Kohtla-Nõmme ja Tootsi.

Eestis on 26 LEADERi tegevusgruppi, Lääne-Virumaal tegutseb neist neli ning 2009. aastal sai rahastuse 147 maakonnaga seotud projekti.

Usinad MTÜd

Eelmisel aastal olid esialgsete kokkuvõtete põhjal kõige usinamad projektitoetuste taot­lejad MTÜd (68%), neile järgnesid ettevõtjad (15%) ning omavalitsused (10%).

"On hea meel, et ettevõtjate huvi sellise arendustegevuse vastu, nagu LEADER pakub, on suurenenud," märkis Krista Kõiv.

2009. aastal oli Eestis keskmine projektitoetuse summa umbes 260 000 krooni toetuse saa­ja kohta. Lääne-Virumaa suurimad rahastuse saanud projektid olid seotud rekonstrueerimisega: raha saadi Kunda klubi keldriruumide, Ubja vaba aja keskuse, Vinni valla erivajadustega inimeste keskuse ning Viru-Nigula hariduse seltsi ruumide kordategemiseks. Kõigil objektidel on tööde maksumus ligi 1,6 miljonit krooni ning need on veel valmimisel.

Koolitustest talguteni

LEADER-meetmest on võimalik saada projektitoetust nii investeeringutele kui ka ürituste, koolituste, võistluste, näituste, talgute, heakorratööde, õppereiside korraldamiseks, messidel osalemiseks, trükiste ja infomaterjalide väljaandmiseks ning muude aredus- ja maapiirkonna inimeste aktiivsuse tõstmiseks suunatud tegevuste elluviimiseks.

Näiteks turismitalusid koon­dav MTÜ Ehedad Elamused La­he­maal kirjutas oma esimese ühi­se projekti ning sai 105 000kroonise rahastuse koostöö­projektile LEADER meetmest.

"Projekt algas veebruari alguses turismimessile minekuga ja lõpeb mais meie ühise kodulehe esitlusega Palmses. Vahepeale jääb logo, tunnuslause, trükise, kodulehe loomine," rääkis Kuusiku loodustalu perenaine Sirje Kuusik. "Meil kõigil on väikesed eluviisitalud, kus kogu aeg on vaja midagi in­vesteerida ning sada krooni ei seisa ka niisama rahakotis. Ilma LEADERi toetuseta ei oleks suutnud me kõike seda korraga ette võtta."

MTÜ Sõmeru Start juhatuse liige Piret Laidroo ütles, et LEADERi raha toel said hiljuti teoks nii memmede käelise tege­vu­se töötoad kui õpilasfirmad. Aastasest õpilasfirmade pro­jektist sündis kolm minifirmat.

"Logode, põhikirja, reklaami tegemine, aktsiate müük, raa­matupidamine - kõige selle­ga on vaja kokku puutuda ning juhendaja abil saavad noo­red aimu, mida tähendab ühe firma loomine ning tegutsemine. See käib mängu kaudu, kuid noor saab kogemuse ning oskab päris elus vigadest õppida," rääkis Laidroo.

Projekti käigus tekkinud probleemid, mis olid õpilasfirmas seotud omavahelise suhtlemise ja töö jaotamisega, andsid põhjuse kirjutada uus projekt, et puu­dujääke lihvida ja noori arendada.


• LEADER - tähendab seoseid maamajanduse arengu tegevuste vahel ja on tuletatud prantsuskeelsest terminist Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale.

Tagasi üles